Lokalpolitik

Grundsalg forarger borgere

Salg i Sæby af unik have til byggeri på plads, inden borgerne blev spurgt

SÆBY:Det helt store samtaleemne i Sæby og omegn netop nu er udstykning af byggegrunde i den unikke Nellemanns Have. Lokalplanen for projektet er netop nu ude i offentlig høring, men den demokratiske debat er en skueproces, mener kritikere af projektet. Det er en kendsgerning, at ejeren af haven, Nic. Nellemanns Fonden, allerede har skrevet betinget skøde med køberen, byggeselskabet Kuben. - Jamen, vi har arbejdet med dette salg i flere år. Vi har skullet indhente tilladelser hos adskillige offentlige myndigheder. Desuden har vi skrevet betinget skøde med køberen, siger formanden for fonden, Hans Krarup Olesen, der også sidder i Sæby Byråd for Kommunelisten. Direkte adspurgt erkender han, at den igangværende offentlige høring godt kan ligne spil for galleriet. - Det kan man selvfølgelig godt sige. Det er i hvert fald sikkert, at det kan få alvorlige følger, hvis byrådet ikke godkender lokalplanen. Så vil Kuben formentlig kunne anlægge erstatningssag mod os med udspring i det betingede skøde. Det kan blive en dyr affære for fonden, og vi har i forvejen ingen penge, siger Hans Krarup Olesen med henvisning til, at fonden netop udstykker dele af haven for at få midler til at vedligeholde den del, man beholder. Udstykningen af 26 byggegrunde i haven har fået Sæbys borgere op på barrikaderne. 1500 har skrevet under på en indsigelse, og anført at tre lokale foreninger har protesten taget til i styrke de seneste uger. Blandt andet i læserbreve i NORDJYSKE Frederikshavn. Arnold Andersen er talsmand for de mange utilfredse borgere, og han er rystet over, at der allerede er skrevet betinget skøde. - Det er nok derfor, fonden har været fuldstændig umulig at få i tale. For hvorfor debattere noget, som allerede er afgjort? Det er deprimerende, at masser af borgere har brugt tid og energi på en debat i en sag, som de åbenbart ikke har den ringeste indflydelse på, siger han. Advokat Finn Brøbecher, Hjulmann & Kaptain, er ekspert i køb og salg af jord og huse. Han kan ikke afvise, at det betingede skøde kan blive et problem for fonden. - Det kan det. Men det afhænger fuldstændig af, hvordan skødet er formuleret. Der kan indføjes alle tænkelige bindinger i sådan et dokument. Så det er umuligt at sige noget fornuftigt om, medmindre jeg får skødet, siger Finn Brøbecher. Sæby Byråd behandler lokalplanforslaget - og de mange indsigelser, der uden tvivl vil vælte ind på rådhuset - på sit møde i juni. Her skal Hans Krarup Olesen være med til at træffe en beslutning. Det er af flere blevet fremhævet som et problem. - Men jeg er meget påpasselig og gør intet for at påvirke mine kolleger, siger Hans Krarup Olesen. NORDJYSKEs sonderinger tyder på, at det heller ikke er nødvendigt. Alt peger i retning af et solidt flertal for lokalplanen.