Lokalpolitik

Grundsalg fremskyndes i Mølhøjvangen

Byggemodning af del af etape 2 iværksættes efter salg af tre grunde

HAVERSLEV:Flere familier med byggepaner har ytret ønske om at kunne købe en grund i den nordøstlige del af udstykningen Mølhøjvangen i Haverslev, og det får nu kommunen til at fremskynde byggemodningen af dette område. Men inden gravemaskiner går i gang med at grave kloakledninger og andre installationer ned i jorden, kræver kommunen at der foreligger slutseddel for de tre første grunde af de i alt 12 i området. På opfordring af teknik- og miljøudvalget har økonomiudvalget allerede lavet et forslag til grundpriser, som kommunalbestyrelsen godkendte tirsdag aften. Prisen bliver 200 kroner per kvadratmeter for de første 800 kvadratmeter og 60 kroner for de resterende. - Da der er tale om fremtidige udsigstgrunde på en sydvendt skråning, er prisen 20 kroner højere end for de første grunde i etape 1. Men det skulle med den nuværende interesse nok ikke være et problem, erklærede borgmester Poul Larsen (K). 14 usolgte grunde Han kunne på forespørgsel af Gitte Rubæk (L) oplyse, at der i øjeblikket stadig er 14 usolgte grunde i etape 1. Sten Jensen (V) kunne med bopæl i Haverslev glæde sig over den aktuelle interesse for byggegrunde i byen, blandt andet fra lokale borgere. Han mente et grundsalg i et delområde af etape 2 på samme tid kunne være med til at øge interessen for de resterende 14 byggemodnede grunde i etape 1. Nørager ikke glemt Børge Kjær Rasmussen (S) pointerede med henvisning til kommunalreformen på vigtigheden af at satse på udviklingen af Haverslev, da den med en central placering i forhold til motorvejen har en stor værdi for Nørager Kommune i Rebild Kommune alliancen. - Men som lokalpolitikere skal vi heller ikke glemme Nørager by. I den forbindelse vil jeg opfordre jer til at lytte til mit forslag om at forlænge Nordvestvej, Hersomvej, Stabellsvej og Bisgårdsvej. Det vil skabe nogle nye byggegrunde, der med deres placering vil skabe et meget bedre boligmiljø end på Egebakken. Husk det nu fremover, pointerede Børge Kjær Rasmussen. I øjebliket er samtlige grunde i etape 1 i Egebakken pånær to solgt eller reserverede, og derfor var der rundt i byrådssalen også enighed om at teknik- og miljøudvalget også her skal sætte skub i byggemodningen af nye grunde hurtigst muligt. - Det ville jo være en træls situation at stå i ikke at have de grunde, der bliver efterspurgt, bemærkede Orla Kastrup (V). Fra Jens Ove Hansen (V) med base i Rørbæk lød der som afslutning på debatten en opfordring til medlemmerne af teknik- og miljøudvalget om også at kigge på muligheden for nye byggegrunde i Rørbæk, da der i øjeblikket kun er tre ledige grunde på Grøndalsvej. - Byggemodning af nye grunde vil jo være en god investering i fremtiden, påpegede han.