Aalborg

Grundsalg klarede ekstraudgift

} MERFORBRUG: På det tekniske område var der sidste år i Støvring kommune et merforbrug på halvanden million kroner, som så rigeligt opvejes af det stigende salg af grunde. Af regnskabet fremgår det, at merforbruget først og fremmest skyldes en merbetaling for spildevandet til Aalborg og mindre indtægter på afledningsbidrag i årets løb på samlet 1,1 million kroner. Kong Vinter kostede kommunen 650.000 kroner ekstra. Også på renovationen var der merudgifter, idet de indvejede mængder til Renovest betød ekstra afgifter på 450.000 kroner. Til gengæld blev den offentlige transport 125.000 kroner billigere ved overgang fra busser til teletaxier sidste år. Et stort plus i regnskabet er jordsalget, især på Højdedraget. Salg af grunde har givet kommunen en merindtægt sidste år på 11,3 million kroner. GRØNT FLAG: 7. og 8. årgang på Suldrup skole har sikret skolen Det Grønne Flag i et år. Som et led i projekt Grønt Flag med temaet vand i efteråret har eleverne udarbejdet en rapport, der dokumenterer, at skolen har indfriet de internationale og nationale kriterier i projektet. Flaget overrækkes af borgmester Anny Winther.