Lokalpolitik

Grundsalg mindsker underskud

Aabybros status som nybygge-kommune hjælper på økonomien

AABYBRO:Kommunen fortsætter med at bruge flere penge i år end forventet, men samtidig sælger den også langt flere byggegrunde end forudsat i budget 2005. Derfor ser det ud til, at Aabybro Kommunes status som et attraktivt sted at bo kan betale regningen for ekstra udgifter til vikarer for personale i daginstitutioner samt skole. Sammen med øgede udgifter til folk på overførselsindkomster trækker det nemlig i den forkerte retning. Årets anden opfølgning på budgettet fortæller, at kommunen har brugt godt 3,5 mio. kr. mere end forventet. Men i det tal er ikke medregnet salg af 18 byggegrunde til en samlet indtægt på 4,9 mio. kr. Baggrunden er, at der skal bruges en hel del flere penge end forudsat til vikarer for lærere og pædagoger, som bl.a. er på barselsorlov. Samtidig er det ikke lykkedes at få styr på overførselsindkomsterne. For eksempel er der 30 flere personer i fleksjob - nemlig ialt 110 - end der var forudsat i budgettet, og det koster 1,4 mio.kr. ekstra. På sygedagpengeområdet er der ved at komme hånd i hanke med udviklingen, da budgettet kun er skredet med en halv mio. kr. Men heldigvis sker der også en udvikling på indtægtssiden. I budget 2005 var der regnet med salg af byggegrunde for knapt 2,4 mio. kr., men allerede nu har kommunen solgt for knapt 4,4 mio. kr. Det er 12 grunde i Thomasmindeparken, to erhvervsgrunde ved Knøsgaardsvej og et moseareal ved Holtebakkevej. Og der venter stadig kommunen en ekstra indtægt på mindst 4,9 mio. kr. I sommer solgte kommunen nemlig yderligere 14grunde i Thomasmindeparken og fire grunde på GustavZimmersvej i Nørhalne, og indtægten fra salget tæller først fra 15. september og dermed i 3. opfølgning på budgettet.