Lokalpolitik

Grundsalget giver råd til blandt andet rundkørsel

14 ud af 19 ny grunde næsten solgt på forhånd

STØVRING:Der er på forhånd skrevet 14 interesserede købere op til de 19 næste grunde på Højdedraget, som byrådet forleden godkendte mindstepriserne for. Prisen er fastsat i forhold til de priser, der er opnået tidligere på de attraktive grunde i området. - Man kan byde på grundene til august, fastslog borgmester Anny Winther, da sagen blev forelagt til byrådets godkendelse. Den gennesmnitlige grundpris er 460.000 kroner. Tingene hænger også sammen, fremgik det af byrådsmødet, hvor en anden sag gav anledning til bemærkninger på grund af en tillægsbevilling. Den kommende rundkørsel på Hobrovej ved Grangårdsvej, som også får forbindelse med Mosbækallé, bliver nemlig 900.000 kroner dyrere end ventet. - Det er et skisma, fremførte Anny Winther, men vi står ved det, vi har besluttet. Vi kan ikke bare byde folk til Støvring og sælge mange grunde, uden at vi også investerer, fastslog hun. Projektet omfatter foruden rundkørslen også nedrivningen af fire ejendomme, som kommunen tidligere har erhvervet. Efter rundkørslen er lavet, kan kommunen videresælge den jord, der bliver ledig. Sagen fik dog formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer, til at mane til besindighed. - Vi har beregnet prisen på den ny rundkørsel efter prisen for rundkørslen Over Bækken, men entreprenørpriserne er stærkst stigende, så vi bør nok overveje, om det lige er tiden at beslutte flere anlægsarbejder. Byrådet besluttede dog at gå videre med planerne om en udvidelse af Mastrup Hallen. Der har været holdt møde med interessenterne i området og på byrådets møde bemærkede Anders Norup, at der var talt en del om parkeringsforholdene omkring hallen efter udvidelsen og håbede at parkeringen kom på plads. Efter projektet er der regnet med parkeringspladser i forbindelse med den ny hal på det område, hvor der også er regnet med fælles parkering for Brunagervej og Rugmarken og som samtidig er beregnet som adgangvej for området Blomstermarken.