Grundskylden splitter geografisk og politisk

Op, ned - eller graduering til fordel for de fastboende

Skattepolitik 12. december 2004 05:00

- Personligt ser jeg hellere, at vi sætter grundskyldspromillen end skatteprocenten op, siger Bjarne Kvist, socialdemokratisk viceborgmester i Skagen. - Det gør jeg ud fra, at det er den eneste måde, vi skattemæssigt kan kompensere for, at mange huse i Skagen beboes af mennesker, der kun opholder sig i kommunen en del af året. Bjarne Kvist siger, at Skagen Kommune flere gange over for Kommunernes Landsforening og over for politikere på Christiansborg har argumenteret for, at ejendomsværdibeskatningen af sommerhuse skulle tilfalde sommerhuskommunen i stedet for bopælskommunen. (Ejendomsværdibeskatningen er den boligskat, der blev indført af Nyrup-regeringen i stedet for beskatningen af værdi af egen bolig, red.) Sommerhuskommunernes forsøg på at få fingrene i ejendomsværdiskatten har hidtil været forgæves. - Men det ville være et oplagt emne at tage fat på ved den udligningsreform, som skal laves i forbindelse med kommunalreformen, siger Bjarne Kvist. Borgmester Folmer Hansen (V), Sæby, vil helst bruge laveste fællesnævner som grundskyldspromille i storkommunen. - Grundskyld har aldrig været min livret. Jeg synes ikke, vi skal have grundskyldspromillen højere op end de nuværende 14 i Sæby og Frederikshavn. Jeg er opmærksom på baggrunden for, at Skagen har en høj grundskyldspromille. I Sæby har vi også mange sommerhuse, men de udgør alligevel kun omkring 8 procent af grundværdierne i kommunen. Derfor mener ikke, de udgør et selvstændigt argument for at hæve grundværdibeskatningen. Folmer Hansen har selv som borgmester været med til at sætte grundskyldspromillen op fra 12 til 14. - Desværre, siger han. - Vi havde det svært økonomisk på det tidspunkt og den højere grundskyldspromille indgik i en politisk aftale, hvor vi også satte skatteprocenten op. Jens Hedegaard Kristensen (CD), Frederikshavn: -Der skal være mulighed for at graduere grundskyldspromillen, så sommerbeboerne betaler en højere promille end andre grundejere. Det vil jeg arbejde for. De, som kun kommer nogle uger af året, skal også betale for at kunne nyde fra fælleskabet. Det gør de i Skagen via en høj grundskyld. Det gør de også som vandforbrugere gennem en fast afgift, som er højere end i Frederikshavn. Det finder jeg er rimeligt, men det giver vanskeligheder ved en samkøring.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...