Aalborg

Grundstødning med last af kunstgødning

Lørdag morgen klokken ni stødte den Panama-indregistrerede bulkcarrier "United Talent" på grund ved Grenen. "United Talent" på 46.000 tons dødvægt har en last af kunstgødning. Umiddelbart er der ikke fare for, at noget af kunstgødningen vil sive ud i havet.

Selv om der ikke umiddelbart er fare for, at kunstgødningen vil sive ud i havet, er miljøskibet Marie Miljø blevet tilkaldt som en fast del af proceduren. Miljøskibet ventes at være i Skagen lørdag omkring midnat. Svitzer sendte hurtigt et bjærgningsfartøj til Grenen. Kaptajnen på "United Talent" frabad sig imidlertid assistance i første omgang. På havnen i Skagen hørtes teorien om, at bulkcarrieren ville afvente højvande og komme fri ved egen kraft. Denne mulighed blev afvist hos Kattegats Marine Distrikt, hvorfra meldingen lød: "United Talent" sidder rigtig godt fast. Endnu tør ingen endnu gisne om, hvorfor "United Talent" er gået på grund kun et par sømil ud for Grenen. Siden en kraftig blæst i sidste uge har nordbøjen været ude af kurs. Farvandsvæsenets efterretninger taler om, at "Nordkardinalen ikke er på plads og i orden". Om det er årsagen til at skibet er kommet uden for sejlruten vides altså ikke.