Aalborg

Grundtvig-tradition tages op igen

{ KLIM: Gode gamle Grundtvig er basis for en ide, som Klim Valgmenighed har taget op igen til et foredrag onsdag aften i Klim Præstegård. I 1838 rejste Nikolaj Frederik Severin Grundtvig rundt og holdt en række foredrag om danmarkshistorien og verdenshistorien, set i forhold til hans eget livs historie. Det forsøger lektor Jan Holm Ingemann, Aalborg, at gøre med nutidige briller. Klim Valgmenighed har før holdt et tilsvarende foredrag og tager nu ideen op igen efter en pause.