Gruppe afslører socialt bedrageri for en mio. kr.

Ny indsats har præventiv betydning, vurderer borgmester

Socialforhold 29. september 2002 08:00

BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommune har fundet ca. én mio. kr. ved at foretage det, der i fagsprog kaldes helhedsorienteret sagsbehandling. I praksis betyder det, at der opereres på kryds og tværs. Det betyder for eksempel, at det undersøges, om personer, der oplyser at være enlige, reelt også er det. I alt er der behandlet 111 sager. 37 sager er færdigbehandlet med et positivt resultat, mens 53 sager er henlagt. 21 sager er stadig under behandling. Byrådet besluttede i 2000 at indgå i den helhedsorienterede sagsbehandling, og det har således vist sig at være positivt. Det er sager omkring boligsikring, børnetilskud, økonomiske fripladser, pensionsydelser og skatteforhold, der er afsløret. Noget af det, der er afsløret, er fiktive adresser - såkaldte c/o-adresser. - Kommunen har gjort brug af den udvidede logivært-erklæring i alle sager med c/o-adresser. Det har medført flere sager med beskatning af modtaget husleje eller beskatning af såkaldt "frit ophold", fortæller leder af den helhedsorienterede sagsbehandling, Søren Wraa. - I mange tilfælde vælgere borgeren at melde flytning igen, når beskatningen gennemføres. Dette forhold har betydet, at der er blevet ryddet grundigt op i de adresser, hvor der tidligere har været tilmeldt mistænkeligt mange personer på få kvadratmeter. 12 personer på otte kvadratmeter Det grelleste eksempel, der er afsløret er, at der ifølge folkeregisteret har "boet" 12 personer på otte kvadratmeter. - Undersøgelser i forbindelse med c/o-adresser har medvirket til, at mange borgere har valgt at berigtige forholdene, fordi de er blevet bremset i deres forehavende. Søren Wraa fortæller, at det i 12 tilfælde har været nødvendigt at gøre brug af stævningsmand for at kunne gennemføre sagsbehandlingen. - Sager med adressefusk og fiktive adresser har vist sig at være meget tidskrævende. Det kræver et meget stort og intensivt oplysningsarbejde og en kreativitet, der overgår den kreativitet, den enkelte borger har kunnet præstere, oplyser Søren Wraa. Anonyme henvendelser - Der modtages til stadighed anonyme henvendelser fra kommunens borgere. Antallet af disse henvendelser er steget markant, siden projektet har været omtalt i dagspressen. - Omfanget viser en klar tendens fra kommunens borgere om, at de ikke vil acceptere, at nogle forsøger at tilegne sig uretmæssige ydelser. Søren Wraa understreger, at disse oplysninger ofte er yderst følsomme. - De undersøges derfor meget grundigt, inden der sker egentlig sagsbehandling. Der skal ske en vurdering og undersøgelse af rigtigheden af de anførte oplysninger, herunder ofte bevæggrundene for at afgive oplysninger anonymt. Der kan eksempelvis være tale om ren chikane i forbindelse med ægteskabelige stridigheder og lignende, fortæller han. Den største sag, der har været, er en sag om socialt bedrageri, som blev anmeldt til politiet og er afgjort i retten. Her blev borgeren dømt til at betale 114.110 kr. tilbage til kommunen. Søren Wraa understreger, at arbejdet specielt med fiktive adresser vil fortsætte fremover, da det anses som en primær opgave. Borgmester Jens Arne Hedegaard siger, at byrådet er tilfreds med resultatet. - Den heltidsorienterede sagsbehandling har også en præventiv betydning, fortæller han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...