Lokalpolitik

Gruppe drøfter struktur

Try Mu­se­um er i for­ve­jen stats­aner­kendt mu­se­um.
FOTO: Pe­ter Bro­en

Try Mu­se­um er i for­ve­jen stats­aner­kendt mu­se­um. FOTO: Pe­ter Bro­en

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Der er ingen slinger i valsen hos fritids- og kulturudvalget i spørgsmålet om museumsstruktur. Det lægger forsat op til et samlet museumsvæsen, selv om Vildmosemuseet i Brønderslev ved flere lejligheder har givet udtryk for, at det helst forbliver selvstændigt. Udvalget mødtes forleden helt ekstraordinært med museumsstrukturen som eneste punkt. - Vi lægger op til et statsanerkendt museumsvæsen med Vildmosemuseet, Try Museum, der i forvejen er statsanerkendt og arkiverne, men det er ikke udvalget, der bestemmer. Vi ved godt, at Vildmosemuseet er betænkelig, derfor beder vi nu to repræsentanter fra hver museum, museumslederne og repræsentanter fra arkiverne om at sætte sig sammen i en arbejdsgruppe, hvor de skal se, om de kan finde fælles fodslaw, siger udvalgsformand Eskild Sloth Andersen (S). Inden udgangen af august skal gruppen have taget stilling til spørgsmålet. Og herefter tager politikerne fat på budgetlægningen for 2008, og selv om det ikke får betydning for budgettet næste år, så kan kommunen nå at få det med i de mere langsigtede budgettet. - Det skal køre to hele år som statsanerkendt museum, inden vi får statstilskud, men vi kan nå at få det med i den langsigtede budgetlægning. Hvis de siger nej til at blive et statsanerkendt museum vil det påvirke kommunen på længere sigt, idet det vil blive dyrere, siger Eskild Sloth Andersen, der afviser, at det vil få konsekvenser for Vildmosemuseet, hvis det fortsat fastholder sin selvstændighed. - Der er ikke lagt op til konsekvenser, men jeg håber, at Vildmosemuseet er interesseret i det her, siger udvalgsformanden.