Gruppe giver støtte

Pårørendegruppe på Lillelund bliver permanent

VRÅ:Pårørende til demente på Lundgårdens demensafsnit Lillelund har haft stor glæde af en pårørendegruppe, der har kørt på forsøgsbasis i et halvt års tid. Derfor bliver tilbudet nu gjort permanent, og tilbudet gælder ikke bare pårørende til beboerne på Lillelund, men også pårørende til brugere af dagcentret på stedet. Med hjælp fra Sund By startede pårørendegruppen med et informationsmøde i maj, hvor de fremmødtehurtigt blev enige om, hvad gruppen kunne bruges til: - Et sted, hvor vi kunne søge oplysning om demens og dets følger, plus at støtte hinanden og andre pårørende, så ingen føler at de står alene med de svære problemer en pårørendes sygdom giver hele familien, skriver gruppen i sin evaluering. Møde hver måned Siden maj har pårørendegruppen holdt møde hver måned, hvor de bl.a. har hørt foredrag om demens. På det sidste møde, i oktober, hyggede gruppensig privat med god mad og en masse snak. - Vi var enige om at de første seks måneder har været gode og givet os en god ballast, fortæller gruppen. Succes'en betyder, at pårørendegruppen fortsætter, og nye medlemmer er velkomne. Sund By har på vegne af pårørendegruppen lavet en lille folder, der fortæller om tilbudet. Gruppens primære formål er fortsat at opmuntre, støtte og hjælpe hinanden. Der vil også fortsat blive arrangeret foredrag og film-fremvisning om demens. Det understreges, at al information og diskussion i pårørendegruppen er fortroligt og at alle medlemmer har tavshedspligt. Gruppen mødes den anden onsdag i hver måned i spisestuen på Lundgården, og her kan nye medlemmer bare møde op.