Gruppe sikrer styr på plan for ældreboliger

Byrådet efterlyser en ordentlig plan som grundlag for en beslutning om ældreboliger - men tingene haster

Uvisheden om fremtiden for Solgården i Hundborg har været længe nok, mener flere byrådsmedlemmer, som finder, at både beboere og personale har krav på en hurtig afklaring. Arkivfoto: Klaus Madsen

Uvisheden om fremtiden for Solgården i Hundborg har været længe nok, mener flere byrådsmedlemmer, som finder, at både beboere og personale har krav på en hurtig afklaring. Arkivfoto: Klaus Madsen

Opgaven med at beskrive en ældreboligplan for Thisted Kommune lægges nu i hænderne på en styregruppe sammensat af henholdsvis formand og næstformand fra kommunens økonomiudvalg og fra omsorgsudvalget. Opgave er at udarbejde et forslag til ældreboligplan. Beslutningen om at nedsætte gruppen blev truffet af et sort flertal. Kun Povl Bojer (UP) og Kr. J. Kristensen (UP), stemte imod, mens Elsebeth Nielsen (V) undlod at tage stilling. Debatten viste, at byrådet i det store og hele er enige i, at det er på tide, at der træffes en afgørelse om fremtiden for de tre ældrecentre, Kløvermarken, Rønheden og Solgården, som endnu mangler at blive bygget om, men at holdningerne brydes når det gælder løsningsmodeller. En undersøgelse til 200.000 kroner skal være grundlag for en beslutning på området. Læs mere i Thisted Dagblad torsdag