Gymnasiale uddannelser

Gruppe skal få flere på gymnasiet

BRØNDERSLEV: Der er allerede taget hånd om problemet med det faldende elevtal på Brønderslev Gymnasium. Det fortæller borgmester Jens Arne Hedegaard (V). Efter et møde mellem rektor Egon Jensen, kommunens børne- og kulturchef Henning Risager Christensen, kommunaldirektør Søren Steensen og Jens Arne Hedegaard blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra gymnasium og kommune. - Vi havde erfaret om de lave tal for søgningen til Brønderslev Gymnasium, fortæller Jens Arne Hedegaard. Derfor mødtes vi for at drøfte situationen. - Med hensyn til søgningen i år kan vi intet gøre, men vi kan måske gøre noget næste år, siger Jens Arne Hedegaard, der tilføjer, at indsatsen i Fjerritslev gav bonus i form af, at flere søgte ind på gymnasiet. Jens Arne Hedegaard fortæller, at det blandt andet skal ses på, hvor eleverne, der går på 10. KlasseCentret og på efterskole søger hen efter 10. klasse. - Der er ingen hellige køer i denne sag, så alle områder skal der kigges på, fortæller Jens Arne Hedegaard. - Inden vi kigger nærmere på forholdene, skal vi vide, hvad baggrunden er, for at de unge ikke søger gymnasiet. Det er en kendt sag, at der er langt færre i Brønderslev, der søger gymnasiet, end andre områder. På landsplan er der 35 procent af de unge, der søger gymnasiet, men i Brønderslev er det kun halvdelen. De unge har forklaringen på det. De synes, at der sker mere i for eksempel Aalborg. - De fleste tager til Aalborg eller Nørresundby. Det kunne godt være fordi de tror, at det eneste sted, der sker noget, er i Jomfru Ane Gade. D - et er jo ikke så nemt, hvis de skal ud at købe nyt tøj. Så er de jo allerede inde i Aalborg, bemærker Anne Sophie Berg, derkommer fra Pandrup, og som valgte Nørresundby Gymnasium. team