Gymnasiale uddannelser

Gruppe skal kulegrave gymansie-området

BRØNDERSLEV:En arbejdsgruppe skal nu se på, hvordan man sikrer, at flere unge søger på Brønderslev Gymnasium. Arbejdsgruppen, som ledes af kommunens konsulent på folkeskoleområdet, vil bestå af relevante personer fra gymnasium og kommunen. Før påsken mødtes borgmester, kommunaldirektør og kommunens børne- og kulturchef med rektor for gymnasiet for at drøfte problemstillingen med den vigende søgning fra de unges side, og borgmesteren vil have gjort noget ved problemet nu. - Vores nye kommune Brønderslev-Dronninglund skal bevare de to gymnasier, som vi har i dag. Men det kræver naturligvis, at der er elever nok. Ikke kun af hensyn til økonomien men også for at kunne tiltrække de dygtige lærere osv. Vi vil fra kommunens side gerne se på, om vi kan være med til at motivere flere unge i Brønderslev til at søge gymnasiet, siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V). - Det kan være vores vejledning, der måske skal ændres og målrettes. Gymnasiet skal så se på, om de kan være med til at gøre skoleelevernes besøg på gymansiet mere spændende, hvis der er behov for det. Generelt skal vi være åbne over for alle mulige ændringer. Jens Arne Hedegaard glæder sig over, at der generelt set er en stigning i antallet af unge, der søger mod en gymnasial uddannelse, men det bekymrer ham, at der tilsyneladende er færre unge i Brønderslev, som ønsker dette. - Vi skal selvfølgelig finde ud af, om det hele handler om, at de unge "bare"' søger andre uddannelsesinstitutioner. Eller om der virkelig er færre, som ønsker at få den vej. Er det sidste tilfældet, skal vi have vendt udviklingen hurtigst muligt. - I forvejen er manglende uddannelse et af de største nordjyske problemer. I disse år ser vi ufaglærte, som har svært ved at finde arbejde pga. virksomhedsflytninger og lign. Derfor er det helt essentielt, at vores unge får en kompetencegivende uddannelse, og jeg ser gerne, at mange flere også efter gymnasiet søger mod de videregående uddannelser", siger borgmesteren. Den nedsatte arbejdsgruppen skal arbejde hurtigt. Der skal kunne iværksættes nye initiativer, som kan få betydning for de unges valg til næste år.