EMNER

Gruppearbejde om fjordforbindelse

AALBORG:Det bliver ikke et almindeligt borgermøde, der torsdag 24. april bliver holdt om planerne om en ny forbindelse over Limfjorden. Deltagerne skal på forhånd tilmelde sig, og de bliver så opdelt i grupper, der skal drøfte emnet. - Ofte er det sådan, at det på et borgermøde er nogle ganske få, der giver deres meninger til kende. Derfor prøver vi med gruppearbejde. Her er mulighederne for at mange kommer til orde større, hvis der bliver diskussion i smågrupper på 10-15 mennesker, men man kan selvfølgelig selv bestemme, hvor meget man vil tage del i diskussionen, siger projektleder ved Nordjyllands Amt Svend Tøfting. Borgermødet bliver holdt på Hotel Hvide Hus. Det er amtet som står som vært, men mødet bliver holdt i et samarbejde mellem amtet, Aalborg Kommune og vejdirektoratet. I mødet deltager amtsborgmester Orla Hav (S), Aalborgs tekniske rådmand Henrik Thomsen (SF) og Vejdirektoratets vejchef Henning Christiansen. De kommer med oplæg til gruppearbejdet, og aftenen slutter med en fælles debat om meldingerne fra grupperne. Elektronisk er der gode muligheder for at forberede sig til borgmødet. Amtet har lavet en hjemmeside, hvor der er en række informationer om planerne om en ny Limfjordsforbindelse. Her er der mulighed for at få sig en flyvetur og se projekterne fra luften. På nettet er der også netop lagt et prioriteringspsil, hvor den enkelte kan afprøve, hvad han eller hun egentlig mener om planerne. Svend Tøfting nævner, at det kan være en god ide at afprøve spillet inden inden borgermødet 24. april.