EMNER

Gruppen af ebh-aktionærer er stadig aktiv

Flere har spurgt, om Gruppen af ebh-aktionærer fortsat eksisterer og er aktive. Det er vi.

Og vi har kunnet glæde os over, at der konsekvent er fulgt op med udredninger og undersøgelser, for at afdække de svigt, der førte til bankens kollaps. Ud fra det vi ved, er myndighederne nu i fuld gang med at følge op på og forberede de retslige efterspil over for de ansvarlige. Meget tyder på, der også kommer erstatningssager. Det retslige kan vi i sagens natur ikke blande os i, men vi holde øje med, at der følge op og at sagerne ikke bliver syltet. På et enkelt område, som ikke alene vedrører ebh-sagen, ser vi, at myndighederne ikke gør deres arbejde godt nok. Det drejer sig om de såkaldte "pantebrevskarruseller", som også har påført ebh store tab. Her har en snæver kreds af personer handlet ejendomme med hinanden og opskrevet ejendommenes værdi til helt urealistiske højder, som så er belånt med reelt værdiløse pantebreve. Der er tale om sofistikeret svindel og bedrag, som de involverede bør straffes og stilles til ansvar for. Det sker tilsyneladende kun i begrænset omfang. Det har vi korresponderet med justitsminister Lars Barfoed og økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen om, men uden det ønskede resultat. Derfor har vi holdt møde med en tværpolitisk kreds af centrale folketingspolitikere med bl.a. finansordførerne Morten Bødskov og Kristian Thulesen Dahl, som har fulgt op på sagen over for ministrene. På den baggrund blev vi inviteret til et møde med økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen den 17. november. Her lovede han at gøre noget ved problemet. I forlængelse af vort møde, ved vi, der er taget nye initiativer. Men, også her vil vi fortsat holde øje med, at der sker noget, så de ansvarlige for svindel og tab på mange milliarder kroner kommer til at stå til ansvar. Vores gruppe har helt fra starten haft det ene formål, at vi vil vide, hvordan det kunne gå så galt. Vi vil have indblik i de forretninger, som fik så katastrofale følger for banken, fonden, aktionærerne og hele vores egn. Med de rapporter der er offentliggjort efter flere undersøgelser, synes vi efterhånden, vi har et rimeligt billede af den virksomhed, der fik det hele til at kollapse. Undersøgelserne afdækker også forhold, som giver et solidt grundlag for at gøre ansvar gældende over for den tidligere ledelse og revisionen. Med tab på flere milliarder kroner, som rammer en hel egn og så mange uskyldige mennesker, må nogen også være parate til at bære ansvaret. Det forventer vi kommer til at ske gennem det retslige efterspil, der lige nu er på trapperne. Gruppen af ebh-aktionærer vil gerne takke for den støtte og opbakning vi har oplevet. Ikke mindst de 5-600 deltagere i stormødet tilbage i februar, viste en interesse og en opbakning, som har været vigtigt for vort videre arbejde. Vi agter at fortsætte arbejdet, så lang tid det er nødvendigt for at sikre, der bliver fulgt op på rapporter og undersøgelser. Vi har ikke brug for syndebukke, men vi ønsker ansvaret placeret for de menneskeskabte ulykker, som milliardtab og krak har afstedkommet.