EMNER

Grus i landmandsidyllen

Udvidelse af grusgrav har tvangsindlagt familien Jacobsen til en omvej, når de vil hjemmefra

AARS:På Oustrupvej undrer landmand Jørgen Jacobsen sig. For mindre end et år siden kunne familien stadig benytte den grusvej mellem landevejen og nr. 51, som Jørgen Jacobsens bedstefar købte under krigen. Nu er grusvejen ædt af store gravemaskiner. - Jeg forstår det ikke. Jørgen Jacobsen ryster på hovedet. - Hvordan kan man bare fjerne en vej, som min bedstefar købte i 1943, og helt uden at spørge mig? Jørgen Jacobsen driver minkfarm på Oustrupvej udenfor Aars. Gården har været i familien Jacobsens eje i generationer, og Jørgen Jacobsen driver landbruget i fællesskab med sin far. Det er der for så vidt ingen problemer i. Jørgen Jacobsens hovedbrud opstod først den dag, da den nærliggende Blære Grusgrav, der ejes af Kroghs A/S fik behov for at udvide. Efter en høringsperiode lige efter bogen fik Kroghs tilladelse fra amtet til at grave grus på et areal, som firmaet havde købt mellem Jørgen Jacobsens ejendom og Oustrupvej. Protest mod beslutning Det har Jørgen Jacobsen for så vidt ikke noget imod. Problemet er blot, at familiens Jacobsens vej gik hen over det stykke jord, hvor Kroghs skulle grave. Derfor fulgte der en tilladelse til at grave vejen væk med tilladelsen til at udnytte undergrunden. Og vupti, så var der set bort fra familien Jakobsens 60 år gamle ejendomsret. Selvom Jørgen Jacobsen protesterede under høringsfasen. Det undrer Jørgen Jacobsen, at hverken amtet – der gav tilladelsen til råstofindvindingen - eller kommunen – der er vejmyndighed - har spurgt ham, om det var i orden at sløjfe familiens grusvej ned til Oustrupvej. Ganske vist er Kroghs både blevet pålagt at etablere en ny vej og at genetablere den gamle, når de engang er færdige med at grave, men den melding giver Jørgen Jacobsen ikke meget for. - Tilladelsen gælder i ti år, og til den tid kan den uden problemer forlænges, hvis Kroghs ikke er færdige med at grave, påpeger han. Den nye vej er etableret. Den er længere end den gamle. Og ligefrem bidrage til den landlige idyl gør grusgraven heller ikke. Store bjerge af jord er dynget op mellem det hul i naturen Kroghs A/S har gravet mellem Oustrupvej og familiens landbrug. Det skal være en støjvold, men den virker dårligt, for der er huller i muren flere steder, påpeger Jørgen Jacobsen. Og det kunne mærkes på produktionen i de støjfølsomme pelsdyrs bure, da gravemaskinerne rykkede ind. Flere andre steder på området, vurderer Jørgen Jacobsen, at amtet lader Kroghs slippe for let om ved pligten til et genetablere arealerne. Det gælder eksempelvis kanten af grusgraven op mod en række træer, der skiller Jørgen Jacobsens jord fra grusgraven. Hurtig til at grave - I mine øjne svigter Nordjyllands Amt sit tilsyn med grusgraven, siger Jørgen Jacobsen, som gennem længere tid har haft sin advokat på sagen. Problemet er også, at amtet har givet tilladelse til at grave, før der forelå en grave- og genetableringsplan. Det stillede taksatorerne fra taksationskommissionen på en helt umulig opgave, da de mødte op til et stort hul. - Det er dybt frustrerende, konstaterer Jørgen Jacobsen, der ikke har fået økonomisk erstatning. Vejen er nemlig ikke eksproprieret. I praksis er den blot flyttet. Jørgen Jacobsen har tabt ved alle de instanser, hvor han har forsøgt at få sin sag behandlet. Han overvejer fortsat, om han skal fortsætte kampen ved flere instanser, men understreger, at han ikke har tænkt sig at spolere sin privatøkonomi på den konto. Til gengæld vil han gerne advare andre mod en behandling, som han ikke finder rimelig.