Lokalpolitik

Grus i plan om nye råstoffer

Kommunens tekniske udvalg vil stritte imod en grusgrav i skoven

HELLUM-SIEM:Der er store rigdomme af sand, grus og sten under Siem og Hellum skove, men ejeren, Lindenborg Gods A/S, skal ikke regne med Skørping Kommunes opbakning til at få lov at indvinde råstofferne. Det kommunale udvalg for teknik og miljø har i den indledende amtslige høring udtrykt stor betænkelighed. I amtet er man ellers temmelig positiv over for en fremtidig indvinding af sand, grus og sten fra Siem og Hellum skove, blandt andet fordi det drejer sig om en meget stor forekomst, at den er forholdsvis let tilgængelig ikke ret langt nede i jorden, og at den ligger i et næsten ubeboet område, hvor kørsel med lastbiler ikke kan genere ret mange. Men de argumenter falder kommunens tekniske udvalg ikke på halen for: - Hele udvalget er enig i, at det er en rigtig, rigtig dårlig ide med en råstofindvinding af de her dimensioner inde midt i Rold Skov. Vi er ikke interesseret i at få splittet hele skovområdet ad, og hvis det alligevel kommer til en VVM-høring, så vil vi skrue på alle de tangenter, vi kan skrue på, for at undgå det, advarer udvalgsformand Henrik Christensen (S). Han håber nu, at amtet allerede i denne fase tager kommunens indsigelse alvorligt: - Vi taler altså om kraftige dispensationer fra både miljøbeskyttelsesloven og museumsloven, siger han.