Børnepasning

Grusbane fortsat i spil i SFO-byggesag

HIRTSHALS:Det er endnu ikke helt sikkert, hvor den nye SFO-bygning i Søndergade skal ligge. Indtil teknik- og miljøudvalgets møde i sidste uge var der faktisk tre placeringsmuligheder på de fritidsarealer, Hirtshals Boldklub benytter. Det ene forslag gik på at placere SFO'en tæt ved det eksisterende klubhus. Det forslag fandt udvalget dog ikke anvendeligt. Så var der to placeringsmuligheder tilbage. Placeringen for enden af opvisningsbanen, hvor SFO-bygningen ifølge udvalgsformand Mogens Bjerre vil komme til at ligge lidt klemt. - Til gengæld bliver der her ikke p-pladsproblemer, idet SFO'en jo kan benytte de p-pladser, der i forvejen er oprettet på de gamle tennisbaner, siger udvalgsformanden. Den tredje mulighed er at placere den nye SFO-bygning der, hvor der i dag er anlagt en grusbane til fodboldklubbens vintertræning. - I udvalget holder vi i vores indstilling til økonomiudvalg og byråd begge disse muligheder helt åbne, siger Mogens Bjerre. schib