EMNER

Grusgrav blev en grav for affald

Ejerne af areal, der har været grusgrav, undrer sig over manglende kommunal indsats

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Under det øverste lag muld ligger blandt meget andet gamle mursten, eternitstykker - og sågar et vejskilt.

Vi har haft et dusin hektar af gårdens jord lejet ud til et firma, som udvinder råstoffer, HP Grus i Dybvad, og da man var færdig med at grave, skulle området retableres. Det er en af betingelserne, for at få tilladelse til at grave. Og det gik firmaet også i gang med. Måden det blev gjort på, var absolut ikke til vores tilfredshed, mens grusgraverfirmaet mente, det gjorde det godt nok. Det er Inge jensen, Skævevej 104, Dybvad, der fortæller om, hvordan hun og hendes mand, Kim Jensen, oplever, hvad der er sket på deres jord. - Vi kan konstatere, at der ligger en masse gammelt bygningsrester og andet byggeaffald med mere, i jorden, og det er vi naturligvis ikke tilfredse med. Men HP Grus hævder, at det ikke er noget, de kender til, og at de foretager retableringen, som de skal. Myndighederne - Det kunne vi have skændtes meget om i længere tid, men da grusgravning er noget, myndighederne giver tilladelse til, og som myndighederne skal føre tilsyn med - både mens der graves, og når grusgravningen er stoppet og området efterbehandlet, valgte vi i stedet at kontakte den offentlige myndighed, som nu er Frederikshavn Kommune. - Og havde vi været forundrede og utilfredse, med det retableringsarbejde, der blev udført, så blev utilfredsheden og vores undren i hvert fald ikke mindre, da vi kontaktede kommunen, siger Inge Jensen. - Tilsynet med grusgravning overgik i forbindelse med kommunalreformen fra amterne til kommunerne, men det havde man åbenbart ikke opdaget hos Frederikshavn Kommune. Læs hele historien i NORDJYSKE torsdag