Grusgravejer gør nu klar til erstatningssag

Naturklagenævnets afvisning af at behandle kommunal klage er ikke nået frem til amtet

SÆBY:Ejeren af grusgravarealerne på Sæbygaards Jorder, Julius Arenfeldt, bebuder nu et erstatningskrav mod Sæby Kommune for efter brud på en aftale at have standset grusindvindingen ved Ørnedalsvandværket ved Vandløsvej i Sæby. Samtidig udtrykker han dyb undren over, at grusindvindingen ikke straks har kunnet genoptages, efter at Naturklagenævnet har meddelt, at det ikke vil behandle Sæby Kommunes klage over den indvindingstilladelse, Nordjyllands Amt har givet Arenfeldt har sat en advokat på sagen. - Advokaten går på ferie om få dage, men straks han vender tilbage fra ferie, går vi gang med at opgøre det endelige erstatningskrav. Der vil komme krav fra både mig og forpagteren af grusgraven, vognmand Henrik Poulsen, Dybvad, der ejer firmaet HP Grus. Det er først og fremmest Henrik Poulsen, der har mistet penge, fordi kommunen helt uforståeligt har handlet på en måde, der har betydet, at han har været afskåret fra opfylde ordrer fra kunder. Mystik Det er Henrik Poulsen stadig, selvom Naturklagenævnet har afvist at behandle klagen fra Sæby Byråds tekniske udvalg over amtets tilladelse til fortsat grusindvinding. Afvisningen af klagen er sket, fordi kommunen ikke rettidigt indbetalte det påkrævede klagegebyr på 500 kr. - I det brev, HenrikPoulsen har fået fra Naturklagenævnet om afvisningen af klagen, hedder det, at der er sendt en kopi til både Nordjyllands Amt og mig, men vi har ikke modtaget en sådan kopi, oplyste Julius Arenfeldt i går til NORDJYSKE. -Det forekommer meget mystisk. Jo længere tid, der går, inden grusgravningen kommer i gang igen, jo større bliver erstatningskravet. -Jeg har været i forbindelse med amtet, der har meddelt, at det ikke kan give en igangsætningstilladelse, inden det officielt har modtaget besked fra Naturklagenævnet om, at kommunens klage ikke bliver behandlet.Den har jo opsættende virkning. - Jeg håber meget, at tingene snart bringes på plads, så Henrik Poulsen kan komme i gang med grusgravningen igen.Det koster hver dag penge, at maskineriet står stille. Om begrundelsen for erstatningskravet tilføjer Julius Arenfeldt: -Normalt er jeg ikke den, der ligger i stridighededer med hverken borgere eller myndigheder. Men med den uanstændige behandling, jeg har fået fra kommunen, synes jeg, at det kun er ret og rimeligt, at jeg svarer igen. Både jeg og Henrik poulsen har været udsat for magtmisbrug og chikane. Uvished om boringer Julius Arenfeldt er dybt skuffet over, at kommunen har brudt en aftale, der i 1985 blev indgået mellem ham og kommunen om grusindviding og etablering af kommunale vandboringer på hans arealer. - Med kommunens brud på aftalen overvejer jeg nu, om jeg skal forlange boringer fjernet, oplyser Julius Arenfeldt. - I hvert fald kan jeg sige så meget, at de to boringers skæbne er uvis. - På sæt og vis kunne jeg egentlig godt have lyst til at at svare igen med, at ”kommunen kan få det på den samme måde, som den har behandlet mig”. Men, lad os nu se. Jeg vil lige overveje situationen og ikke foretage mig noget overilet. - I første omgang drejer det sig om at få gang i grusindvingen igen. Den har allerede været standset alt for længe, slutter Julius Arenfeldt.