Lokalpolitik

Grusgravning i spil

Politiker føler, at regionen går bag om byrådet

Dengang der blev gravet grus. Kommunen ønsker ikke, at der skal graves påny. Arkivfoto: Hans Ravn

Dengang der blev gravet grus. Kommunen ønsker ikke, at der skal graves påny. Arkivfoto: Hans Ravn

- Jeg føler, at regionen går bag om ryggen på os. Det siger en noget skuffet Ole Bruun (S), efter at have erfaret, at Region Nordjylland har indkaldt naboer til et møde omkring grusgravning i Søheden Plantage. Et stort flertal i det tidligere byråd sagde nej til fortsat grusgravning i Søheden Plantage. - Regionen kunne da som et minimum have henvendt sig til Brønderslev Kommune, inden man indkalder til møde, siger byrådsmedlem Ole Bruun. Baggrunden for, at Søheden Plantage igen dukker op, er, at Region Nordjylland nu skal i gang med at udarbejde en decideret råstofplan med angivelse af, hvor der kan graves. Hidtil er der kun udlagt interesseområder, nu skal der så udarbejdes en råstofplan, der fortæller, hvor der skal graves. Arbejdet med revidering af denne råstofplan skal være færdig midt på året 2011. Leder af Brønderslev Kommunes miljøafdeling, Asger Nielsen, fortæller, at det er i forbindelse med udarbejdelse af denne råstofplan, der er indkaldt til møde. Brønderslev Kommune er også indbudt. Asger Nielsen understreger, at holdningen i Brønderslev Kommune er, at der ikke skal graves mere grus i Søheden Plantage. Den holdning er der stadigvæk. - Det er regionen, der er myndighed omkring råstofspørgsmål, siger Asger Nielsen. - I Brønderslev kan vi kun oplyse, at vi er imod, at der graves. Og vi har da bemærket, at holdningen er, at hensynet til naturen vejer højere end hensynet til råstoffer. Flertal imod grusgravning Der var i et høringssvar et stort flertal i byrådet imod, at der fortsat skulle graves. Ole Bruun er sikker på, at holdningen er den samme dag. Han ønsker dog sagen rejst i byrådet igen. Han kontaktede allerede i går sine kollegaer for at få sagen drøftet i det nye byråd. - Jeg tror ikke, at holdningen har ændret sig meget, og der var et stort flertal sidst imod, at der skal graves grus i Søheden Plantage. Ole Bruun og andre repræsentanter fra Brønderslev Kommune agter at deltage i mødet, som Region Nordjylland indkalder til. - Vi vil da forsvare vores holdning, siger Ole Bruun. Ifølge Ole Bruun er det et gammelt løfte til borgere, at de gravninger, der blev sat i gang dengang af Svend Aage Christiansen A/S, at det ville være det sidste område, der blev gravet i, selv om der er store råstofforekomster. - Det løfte bør holdes af hensyn til naturen, siger Ole Bruun. Sagen blev i sin tid indbragt for Naturklagenævnet af Brønderslev Kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt naboer. Men Naturklagenævnet gav ikke indsigerne medhold i, at området skulle med som interesseområde i regionens råstofplan.