Grusgravning på vej ved Vust

Jammerbugt Kommune forbereder gravetilladelse ved Vustholmevej. Naboerne er bekymrede

Mariann Stenholm
Det nederste skraverede område er nu i spil som aktuelt graveområde, og derfor er Jammerbugt Kommune gået i gang med en indledende høring. Tegning fra regionplanforslaget 2005 - det øverste område er senere blevet begrænset.
EMNER 6. oktober 2008 06:00

JAMMERBUGT: Efter mange diskussioner og protester blev der i 2005 udlagt et nyt grusgravningsområde ved Vust, både nord for og syd for Thistedvej, og nu har Gøttrup Grusgrav søgt Jammerbugt Kommune om lov til at gå i gang med at grave i det sydlige område. Det er på 7,5 hektar og ligger mellem Vustholmevej, Vustmøllevej, Thistedvej og den nedlagte banelinje, der nu er cykelrute. Som forberedelse til en gravetilladelse har kommunen nu spurgt naboerne og andre berørte parter om deres holdning til en kommende grusgravning. Det er sket i form af et brev med tilhørende kort. Og både hele ideen med at grave ved Vust og især kortet over det nye graveområde bekymrer en af de protesterende fra dengang, Niels Westberg, der har fritidshus på Vustholmevej. - Uforståelig afvejning - Det er stadigvæk uforståeligt, at myndighederne er parat til at vægte snævre privatøkonomiske interesser højere end hensynet til natur og fugleliv, siger han med henvisning til beliggenheden tæt ved fuglereservatet Vejlerne. Niels Westberg hæfter sig ved, at der i det udsendte kort ser ud til at blive gravet helt tæt til bebyggelsen i området, selv om det står i regionplanen, at der ikke må graves nærmere ved husene end 150 meter. Kun indledende høring Fra Jammerbugt Kommune siger sagsbehandler Niels Schøler, at fasen lige nu er en indledende høringsrunde, før der laves et forslag til en gravetilladelse. - Vi har brugt det oprindelige kort fra amtet, men de betingelser for gravningen, som står i regionplanen, vil blive lagt ind i tilladelsen. Så der vil ikke blive gravet i hele området på kortet, fastslår han. Det betyder nemlig, at grænsen på 150 meter til beboelse ligger fast, at der kun må graves mellem 1. oktober og 31. marts og ikke i ferieperioder og helligdage, og de afgravede arealer skal være efterbehandlet, når årets indvinding slutter. - Når der så ligger et forslag til en gravetilladelse, hvor alt dette er med, kommer den ud i fire ugers høring, hvor de klageberettigede har mulighed for at anke den til Naturklagenævnet, forklarer Niels Schøler.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...