Rebild Bakker

"Gryden" skal langt oftere i kog

Rebildselskabet kan godt begynde at vænne sig til tanken om besøg i "Gryden," hvis det står til et massivt flertal i borgerpanelet "Rebilds Røst"

Skal andre end Rebildselskabet have lov til at benytte "Gryden?"Sådan lød spørgsmålet til borgerpanelet "Rebilds Røst," og for en gangs skyld er svaret ganske entydigt.Flere end 80 procent svarer ja, bare syv procent svarer nej, mens 11 procent er i tvivl.Blandt det massive flertal, der ønsker at tænde op under "Gryden" noget oftere er der en klar opfattelse af, at det naturskønne sted tilhører alle, og altså ikke kun Rebildselskabet, som har ytret forundring over, at deres næsten 100-årige monopol på stedet nu brydes af teaterforestillingen "Heksen i Bradsted."- Hvorfor i alverden skal Rebildselskabet have eneret til at benytte "Gryden"? Hvad gør at de skulle have eneret? Er de "Bedre/finere" end alle andre? Så længe naturen blot leveres tilbage i samme stand som man modtager den kan jeg ikke se at andre ikke kan benytte området, skriver Aase Jensen fra Terndrup i en kommentar og indramme meget klart den holdning langt de fleste ja sigere giver udtryk for.En anden fremherskende holdning blandt det store flertal, der ønsker flere arrangementer i "Gryden" er naturligvis, at der passes ordentligt på den skønne naturperle, som Rebild Bakker er.Flere opfordrer til, at der laves en slags retningslinjer til, hvilke arrangementer, der kan få adgang til stedet, så det bliver alment kendt, hvem der har muligheden og hvem der ikke har.Præsidenten i Rebildselskabet, Karl K. Nielsen, har her i spalterne givet udtryk for en bekymring for, at bakkerne nu invaderes af diverse kulturelle og politiske begivenheden.Den frygt er der ikke reel, hvis man skal tro medlemmerne af "Rebilds Røst."