Gud er ingen skærmtrold

Landsforeningen Kirke & Medier er af den opfattelse, at TV 2 ikke tror, folk kan lide at gå i dybden med det, der har rod i den kristne kulturarv

De dan­ske tv-ka­na­ler - især TV 2 - er støv­su­get for kris­ten­dom, me­ner Wal­der Hart­mann fra Kir­ke & Me­di­er. TV 2¿s pro­gram­chef me­ner imid­ler­tid, at det krist­ne tan­ke­gods er ud­mær­ket re­præ­sen­te­ret i ka­na­lens pro­gram­mer - om­end mere in­di­rek­te. Foto: Michael Altschul/Pol­fo­to

De dan­ske tv-ka­na­ler - især TV 2 - er støv­su­get for kris­ten­dom, me­ner Wal­der Hart­mann fra Kir­ke & Me­di­er. TV 2¿s pro­gram­chef me­ner imid­ler­tid, at det krist­ne tan­ke­gods er ud­mær­ket re­præ­sen­te­ret i ka­na­lens pro­gram­mer - om­end mere in­di­rek­te. Foto: Michael Altschul/Pol­fo­to

Danmarks Radio og især TV 2 har kørt kristendommen ud på et sidespor. Det mener Walder Hartmann, der er pensioneret præst og skribent på bladet Kirke & Medier, der udgives af landsforeningen af samme navn. - Kristendommen er et bærende element i den danske kultur, og derfor har både DR og TV 2 en forpligtelse til at præsentere det kristne livssyn, siger han. Men det sker ikke i tilstrækkelig grad, hævder Hartmann, der frygter, at kristendommen forsvinder i et religiøst multimarked: - Det er vigtigt, at kristendom er repræsenteret på alle de platforme, som man opererer på i dag. Det gælder også internettet. Men efterhånden finder man kun udsendelser med et kristent islæt på P1 og DR2. På TV 2 er der stort set støvsuget for kristendom. Eksperimentere TV 2¿s programchef, Keld Reinicke, synes imidlertid ikke, at det er stationens opgave at lave decideret kristne udsendelser. Erfaringen er nemlig, at den slags programmer trækker for få seere. Men påstanden om, at det kristne tankegods er fraværende på stationen, køber han ikke: - I ¿Go¿morgen Danmark¿ og ¿Go¿ aften Danmark¿ tager vi emner op som livet, døden og kærligheden - hvilket jo også er en del af den kristne tænkning, så jeg synes, at vi er dækket godt ind. Regionalstationerne tager sig også af det her stof. Walder Hartmann erkender, at der er et begrænset publikum til programmer, der meget tydeligt beskæftiger sig med kristendom: - Jeg synes, at det er fint, hvis man flytter kristendom over i mere moderne programtyper, og for min skyld måtte medierne gerne eksperimentere, men det sker alt for sjældent. I stedet virker det, som om de helt har opgivet, at vi mennesker også har et behov for at se noget, der går mere i dybden, og som har rod i vores kristne kulturarv.