EMNER

Gud er til diskussion

Omkring halvdelen af de nordjyske præster angiver i en undersøgelse, at det er i orden, hvis en konfirmand mener, at Gud aldrig har eksisteret

NORDJYLLAND:- Jeg vil gerne konfirmeres, men jeg tror altså ikke på Gud. Siger en konfirmand sådan, går den hos mange nordjyske præster. Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget af NORDJYSKEMedier. - Jeg betragter ikke konfirmationen som et tjek, men som et frirum, hvor konfirmanderne kan møde kirken. Derfor er den holdning acceptabel, siger Knud Erik W. Hansen, der er præst i Gerding, Skørping og Blenstrup-sogn. De nordjyske præster er blevet spurgt, hvorvidt det er i orden, hvis en konfirmand, som er troende, samtidig mener, at Gud aldrig har eksisteret, og at der i stedet er tale om menneskeskabte forestillinger. Samlet set har præsterne fordelt sig i to lejre. Nogle angiver, at holdningen i ringe grad eller slet ikke er acceptabel. Andre mener, at den i nogen grad eller i høj grad er i orden. Knud Erik W. Hansen bakkes op af kollegaen Niels Grymer fra Margrethe sogn i det sydlige Aalborg. - Der skal være højt til loftet, og de skal også have lov til tanker, der ellers kan få rettroende til at korse sig, mener Niels Grymer. - Bare det at de kommer med al deres tvivl, det er nok til at blive konfirmeret, siger han. Ifølge Niels Grymer er det, at eleverne i en periode sætter spørgsmålstegn ved Guds eksistens, snarere udtryk for en afprøvning af nogle tanker fremfor deres færdige meninger. I orden at tvivle på Gud Ingen af de præster, som NORDJYSKEhar talt med, har nogensinde oplevet, at en ung dreng eller pige har sagt ja til at blive konfirmeret og nej til Guds eksistens. Niels Grymer har dog haft elever, som har sprunget fra under konfirmationsforberedelsen, da de ikke kunne forlige sig med det kristne budskab eller forklaringen på Gud. - Tit er det meget eftertænksomme elever, der redeligt har forsøgt at sætte sig ind i kristendommen. Så det accepterer jeg fuldt ud, fortæller Niels Grymer. Biskoppen i Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas mener også, det er i orden, hvis en konfirmand ønsker at blive konfirmeret og samtidig stiller spørgsmålstegn ved Guds eksistens. - Børn i den alder kan være meget overbeviste og andre gange have en voldsom tvivl. Men hvis konfirmanden ellers passer sin konfirmationsforberedelse, så kan vedkommende godt blive konfirmeret, siger Søren Lodberg Hvas.