EMNER

Gud giver os et valg

Sognepræst Kaj Mogensen skal have tak for det stærke angreb på forestillingen om Gud som en sadistisk tyran

HELVEDE:Sognepræst Kaj Mogensen skal have tak for det stærke angreb på forestillingen om Gud som en sadistisk tyran og den lige så stærke evangeliske beskrivelse af Guds kærlighed, vi kunne læse (19.10). Men jeg synes, at han glemmer at regne med en meget vigtig side af Guds forhold til mennesker: Gud skabte ikke mennesker som robotter, der var programmeret til at adlyde og elske ham, men skabte os med evner til at vurdere og vælge. Og han gav os frihed til at vælge – også i vort forhold til ham. Gud elsker os uden forbehold og ønsker, at vi vil elske ham, men han tvinger os ikke. Hvert enkelt menneske har fuld frihed til at fravælge Gud, benægte hans eksistens eller frabede sig enhver kontakt. Derfor tror jeg, at der er en fejl i Kaj Mogensens konklusion, hvor han mener, at Gud vil samle alle mennesker hos sig i evigheden. Jeg tror ikke, at et menneske, der ikke vil have noget med Gud at gøre, vil blive tvunget af Gud til et samvær i evighed. Som Kaj Mogensen så klart og levende beskriver det, har Jesus fjernet alle hindringer fra Guds side. Guds nåde er ubegrænset, så intet menneske er udelukket fra frelsen og et evigt samvær med Gud, men mennesket må vælge at tage imod Guds tilbud eller lade være - og jeg tror ikke, at Gud er så tyrannisk, at han ikke respekterer det enkelte menneskes valg. Reelt ved vi ikke, hvad Helvede er, og jeg tilslutter mig gerne Kaj Mogensens kamp mod de famøse helvedesbilleder, som bare forvirrer. Hang de i min kirke, ville jeg arbejde stærkt for at få dem fjernet. Derimod får man en fornemmelse af, hvad det drejer sig om, ved at læse C. S. Lewis’s bøger ”Den store skilsmisse” og ”Fra Helvedes blækhus” med tillægget ”Djævelen udbringer en skål”. Jeg ved heller ikke, hvor det onde kommer fra, men måske er det et grundvilkår i livet og universet, at ethvert fænomen forudsætter sin modsætning. Hvad skulle vi bruge lys til, hvis der ikke var mørke? Ville vi begribe, hvad godhed og kærlighed er, hvis vi aldrig oplever ondskab og had? Er der mening i frelse, hvis der ikke er mulighed for fortabelse? Forskellen på livet her, hvor vi er koblet på tiden, og livet i evighed, hvor tidsbegrebet ikke findes, begriber vi ikke. Eksistens og det modsatte er også uforståeligt. Himmelen med livet i evighed med Gud og mennesker i absolut kærlighed uden sorg og død forstår vi ikke, men vi har nogle anelser bygget på erfaringer fra et liv med Kristus på denne jord. Det virker tiltrækkende, så vi kan glæde os og anbefale alle at vælge Gud til. Det ligner lys. Om det er med Helvede som med mørke, at det bare er ingen ting, det totale fravær af lys og liv, ved vi ikke, men måske er det sådan. Under alle omstændigheder vil jeg fraråde at vælge den mulighed, men varmt anbefale at vælge Gud. Valget skal træffes.