”Gud gør alting nyt” - koncert

Kir­ke­san­ger Git­te Niel­sen syn­ger en per­le­ræk­ke af sal­mer med tekst af Lillian Kris­ten­sen og Jens Fred­borg. Foto: Erik Sahl

Kir­ke­san­ger Git­te Niel­sen syn­ger en per­le­ræk­ke af sal­mer med tekst af Lillian Kris­ten­sen og Jens Fred­borg. Foto: Erik Sahl

VUST:Søndag 4. marts er den tidlige morgengudstjeneste i Vust Kirke ændret til en musikgudstjeneste om aftenen. Gitte Nielsen fra Klim, som også er kirkesanger i Klim, Thorup og Vust, vil synge en lille perlerække af salmer med tekst af Lillian Kristensen og musik af Jens Fredborg. Salmerne stammer fra en samling med titlen ”Gud Gør Alting Nyt” (2001), som er frugten af et samarbejde igennem 10 år mellem sognepræst ved Øsløs, Vesløs og Arup Kirker, Lillian Kristensen og organist Jens Fredborg, Frøstrup. Salmerne er blevet til som lejlighedssalmer skrevet til kirkernes børne- og ungdomskor samt voksenkor. Senere er en del af dem blevet indspillet på cd. Denne aften vil Gitte Nielsen sammen med Jens Fredborg synge nogle af disse salmer, og der vil ligeledes blive lejlighed til at lære et par af dem som fællessalmer. Sognepræst Gitte Kibsgaard-Vester medvirker ved et kort liturgisk indslag. Menighedsrådet er arrangør.