EMNER

Guds ord under åben himmel

} FRILUFTSGUDSTJENESTE:For fjerde år i træk danner Fruerlundparken 24. juli rammen om en friluftsgudstjeneste. også i år sker det i et samarbejde mellem Gunda og Bendt Johansen, Als Præstegård, Bente og Finn Carpentier Pedersen, Skelund Præstegård, menighedsrådene i Als, Øster Hurup, Skelund og Visborg samt Fruerlundparkens bestyrelse. - Det har i de foregående år været et godt besøgt arrangement, som vi har fundet spændende at lave. Præcist hvordan aftenen kommer til at forløbe, vides endnu ikke, men rammen vil være Folkekirkens gudstjeneste. Voksenkoret ved Als og Øster Hurup kirker medvirker under direktion af Gunda Johansen, oplyser arrangørerne. Efter gudstjenesten er de fire menighedsråd vært ved fælles kaffebord i parken. Kirkebilen kører efter sædvanlige retningslinier. - Vi håber på stort fremmøde både af de lokale og af feriefolket. Vi glæder os, hedder det fra arrangørerne.