EMNER

Gudstje-neste i dejligt vejr

LERUP:Årets familie-aftengudstjeneste ved Fosdalen blev en succes med 100 deltagere, fortæller sognepræst John Kristensen, Tranum. Aftenen blev indledt med fælles spisning af grillstegt gris, hvorefter Skovsgård Hornorkester spillede præludium. Spejderne havde lavet et primitivt alter, og stod i det hele taget for det praktiske omkring gudstjenesten. Hornorkestret og organisten spillede til salmerne, mens orkestret sluttede gudstjenesten af med et postludium. Efter gudstjenesten stod menighedsrådene for kaffe med brød, og den dejlige sommeraften var begyndt at mørkne, da deltagerne brød op. Det er anden gang, de tre menighedsråd i Lerup, Tranum og Koldmose står for en fælles sommeraftens gudstjeneste, og de er enige om også at satse på det i fremtiden.