EMNER

Gudstjeneste for alle sanser i Hans Egede

Kirke og folk skal svinge i tiden

Sognepræst Benny Vindelev har malet billedet med den opgående sol over korsfæstelsen, og det bliver et af de symboler på glæden, som han håber vil tale til deltagerne i den første Folkegudstjeneste. foto: torben hansen

Sognepræst Benny Vindelev har malet billedet med den opgående sol over korsfæstelsen, og det bliver et af de symboler på glæden, som han håber vil tale til deltagerne i den første Folkegudstjeneste. foto: torben hansen

AALBORG:En slags håndholdt gudstjeneste med en lidt løsere signatur, end man kender. Hvor det er i orden at tage en vindrue fra fadet ved knæfaldet eller en slurk vand af det, der bydes fra bakken på døbefonten, mens man drysser rundt og suger indtryk til sig i kirkerummet. Og måske oven i købet kommer i snak med hinanden. For som når dogmefilm f.eks. betød en forenkling af fototeknikken, så er aftengudstjenesten i Hans Egedes Kirke i morgen heller ikke lagt an på den traditionelle form men på at møde folk i en mere nærværende virkelighed. ”Folkegudstjenester” kalder sognepræst Benny Vindelev de seks særlige gudstjenester, som det bliver til i løbet af vinteren. Med det folkelige som symbol på, at her kan man uden andre forudsætninger end det liv, man nu har, få chancen for at opleve ”ordet” - og stemningen og hele gudstjene-sten - med andre sanser end lige ørerne. - Ordet kan jo, siger sognepræsten, få troen til at visne, så jeg vil gerne give rammerne et anderledes indhold og sætte gudstjenesten i bevægelse. Give folk mulighed for mere aktiv medvirken og understrege, at vi er mennesker med mange sanser. Jeg vil gerne visualisere ritualet, kan man sige, så det bliver mere nærværende. Den første Folkegudstjeneste i rækken har glæden som tema, og det understreges både i de bibelhistorier, som Benny Vindelev fortæller fra en teaterscene, som for en aften erstatter prædikestolen, og af de billeder og symboler, som bliver en del af rummet. Og ikke mindst af Gospel Choir, Aalborg, som ikke kun giver koncertnumre men tager del i og bliver en del af menigheden ved den almindelige salmesang.