EMNER

Gudstjeneste i ny form

Præst Troels Laursen prøver andre veje i Svingelbjerg og Foulum

FOULUM:Årets traditionelle høstgudstjenester bliver i år følgende datoer: Foulum 5. september og i Svingelbjerg 19. september. - I år prøver vi noget nyt, nemlig en familie og børnehøstgudstjeneste. Det bliver i Ullits 12. september, hvor mini-konfirmanderne fra 3. klasse fra Ullits skole medvirker undervejs i denne høstgudstjeneste, der bliver lidt anderledes i forhold til de traditionelle høstgudstjenester, siger sognepræst Troels Laursen. - 3.klasse står for udsmykningen af kirkerummet med med hvad de måtte have høstet hjemme hos sig selv og med nogle tegninger af Noas ark. Høstprædikefortællingen tager sit udgangspunkt i netop fortællingen om Noa og hans ark. Der skal også synges en hel ny sang, der er lavet til lejligheden. - Efter alle tre gudstjenesterne bliver der - som altid - mulighed for at lægge et beløb i kirkebøssen, siger Troels Laursen. Det indsamlede beløb vil så blive fordelt til de forskellige godgørende formål, som har søgt menighedsrådene om penge gennem det sidste års tid. Menighedsrådene støtter også gerne lokale tiltag.