EMNER

Gudstjeneste under åben himmel

Gudstjeneste holdes på tidligere kirketomt

RUBJERG:I dag, søndag, er der gudstjeneste under åben himmel i Rubjerg Klit. - Den direkte anledning er, at Rubjerg Kirke for øjeblikket er lukket på grund af renovering, og først tages i brug igen første søndag i advent, fortæller sognepræst Mette Villads Christensen. - Når kirken netop i år skal sættes i stand, sker det ud fra et ønske om at markere 100-året for kirkens mindeværdige flytning fra dens oprindelige placering på kirkegården i den nuværende Rubjerg Klit. Som bekendt indledte egnens beboere flytningen af kirken 16. maj 1904. Og på dette tidspunkt af sommeren var man allerede nået langt i genopførelsen af den ”Nye Rubjerg Kirke” på ”Præstegårdens Nørremark”. - Det fortælles, at grundstenen ved en lille festlighed blev nedlagt 13. juni, og at man måneden efter - altså midt i juli - kunne glæde sig over, at alt arbejde med murværket, med undtagelse af det lille tårn, var fuldført, fortæller Mette Villads Christensen. Tømrerne var færdige med at lægge lægter på tagkonstruktionen, så man kunne snart få lagt de nyindkøbte tagsten på. De følgende måneder man så derefter koncentreret sig om kirkens indre, for da den store dag for den første gydstjeneste i den ny og genopførte kirke oprandt, var alt i sin skønneste orden. - Netop nu står Rubjerg Kirke med et lysende hvidt og nykalket indre og klar til, at malerne efter ferien kan gå i gang. Og arbejdet skrider planmæssigt frem, tilføjer Mette Villads Christensen. Det er Mette Villads Christensen, der forretter gudstjenesten. Kirkesangeren rykker med, men der bliver ikke orgelmusik.