Kristendom

Gudstjenester 13. april

Lørdag 12. april: Adventistkirken Østervrå: kl. 10.00 Ib Melkersen Søndag 13. april: Frederikshavn: Abildgård Kirke: kl. 10.30 Gurli Møller Andreasen Fladstrand Kirke: ingen Bangsbostrand kirke: kl. 10.30 Freddy R. Christensen Hånbækkirken: kl. 9.00 Freddy Rask Christensen Frederikshavn Kirke: kl. 9.00 Konfirm. B. Bolding kl. 11.00 Konfirmation v. L. Højholt Elling Kirke: kl. 10.15 Christensen Strandby Kirke: ingen Jerup Kirke: kl. 9.00 Christensen Flade Kirke: kl. 14.00 Erik Colding Thaysen Gærum Kirke: ingen Aasted Kirke: kl. 10.00 Skærum Kirke: ingen Kvissel Kirke: ingen Frh. Baptistkirke: kl. 10.30 Klaus Abildgaard Frh. Metodistkirke: kl. 10.30 Keld Munk Strandby Metodistkirke: kl. 10 B.Skov og E. Andersen Frederikshavn Kirkecenter: kl. 18.00 Festmøde Katolsk Kirke: kl. 10.00 messe Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige: kl. 10.00 Skagen: Skagen kirke: kl. 9.00 Henrik Bang-Møller Hulsig Kirke: kl. 10.30 Per Rasmussen Aalbæk Kirke: ingen Råbjerg Kirke: kl. 10.30 Henrik Bang-Møller Den svenske Sømandskirke: kl. 10.00 Lars Ryderstad Baptistkirken: ingen Sæby: Sæby Kirke: kl. 10.00 Konfirmation v. Peter Jessen Volstrup Kirke: kl. 16.00 Mette Boddum Behrndtz Hørby Kirke: kl. 10.30 Badskær Kirke: ingen Understed Kirke: ingen Karup Kirke: kl. 10.00 Skæve Kirke: kl. 9.00 Johnny Søndberg-Madsen Albæk Kirke: kl. 10.30 Helge Morre Pedersen Lyngså Kirke: kl. 9.00 Helge Morre Pedersen Voer Kirke: ingen Agersted Kirke: kl. 19.00 Helge Pedersen Torslev Kirke: kl. 19.00 Østervrå Kirke: kl. 10.30 Baptistkirkerne: Sæby: kl. 10.00 Flemming Berg Østervrå: kl. 10.30 Henning Olsen Ø. Vrå Frikirke: kl. 10.00 Carl Møller