Gudstjenester for begyndere

Musik 15. september 2002 08:00

En gruppe folkekirkelige præster og lægfolk i Aalborg er gået sammen om et nyt tiltag, som de kalder Kirke i Tiden. Under det tema vil de arrangere gudstjenester rundt omkring i Aalborg-kirker, som ikke mindst henvender sig til mennesker, der er mindre fortrolige med at gå i kirke. Den første finder sted i Vor Frelsers Kirke på Annebergvej på i dag kl. 19. Arbejdsgruppen bag de alternative gudstjenester består af: Allan Graugaard, Vor Frelsers Kirke, Jørgen Bloch Jensen og præsterne Mogens G. Jensen, Nr. Uttrup Kirke, Anders Jensen, Ansgars Kirke og Flemming Markussen, Gistrup Kirke. De begrunder initiativet på denne måde: - Vi er klar over, at de fleste danskere ønsker at være medlemmer af kirken uden at benytte sig af dens tilbud om gudstjeneste. Alligevel er vi overbeviste om, at mange godt kunne tænke sig en anledning til at kigge inden for og møde kirken i en lidt mere nutidig klædedragt end den, de gør sig forestillinger om og måske har mødt. - Det siges tit, at kirkens gamle former står i vejen for, at den kan formidle sit gode budskab til det store flertal af dens medlemmer. Sådan skal det ikke være. Derfor vil vi søge at skabe en gudstjeneste, hvor vi både i form og indhold så at sige kommer ud på gaden og møder mennesker der, hvor de er. - Hensigten er at skabe et mødested mellem kirken og de mennesker I tiden, som er åbne og nysgerrige, og som ikke vil gå over åen efter vand i deres søgen efter svar på tidens religiøse og etiske spørgsmål. De er jo allerede døbt ind i en kirke, som til syvende og sidst har de mest solide svar på de spørgsmål, vi stiller i tiden - men som måske ikke altid har været så god til at gå ind i dialog med søgende mennesker. - Der vil blive eksperimenteret med nutidige udtryksformer, såvel i musikken som i forkyndelsen. Vi taler ikke ligefrem om rock-gudstjenester, men man vil nok kunne møde gospel-indslag og andre former for nutidig folkelig musik og sang. En lovsangsgruppe med forskellige instrumenter vil stå for musikindslag og ledelse af fællessangen. I det hele taget vil man ikke genfinde ret mange af den traditionelle gudstjenestes led. Derimod vil man finde god tid til personlig stilhed og eftertanke, mulighed for at tænde et lys - eller bare lytte til meditationsmusikken. På den måde kan man i tidens ånd være med til at give gudstjenesten sit eget personlige indhold. - Når vi lader det foregå i byens kirker og ikke i forsamlingshuse eller andre folkelige mødesteder, er det fordi, det er gudstjeneste, og at kirkerummet netop er et mødested for ufærdige mennesker, hvor Gud på en eller anden måde er til stede med sin tiltale. Vi vil gerne være med til at åbne kirkedøren for den, der har en søgen i sit liv efter det, der er mere end dagligt brød og daglig underholdning. - Vi håber, aalborgenserne vil tage godt imod disse gudstjenester, som efter nuværende planer vil blive afholdt 3-4 gange om året i forskellige Aalborg-kirker.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...