EMNER

Gudstjenester

Søndag 15. december: Abildgård: Kl. 10.30 Raakjær Nielsen 19.30 Raakjær Nielsen. De ni læsninger Bangsbostrand: Kl. 10.30 Biskop S. Lodberg Hvas Konfirmandhuset: Ingen Elling: Kl. 16.00 Julekoncert Flade: Kl. 9.00 E. C. Thaysen, Aasted Fladstrand Ingen Frederikshavn: Kl. 10.00 L. Højholt Frederikshavn Sygehus: 9.00 Lise Højholt Jerup: Ingen Kvissel: Ingen Gærum Ingen Strandby: Kl. 10.15 Christensen Aasted: Ingen Skærum: Kl. 10.30 Understed Kl. 10.30 Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige: Kl. 10.15 Katolsk Kirke: Kl. 10.00 Baptistkirken: Frederikshavn: Kl. 9.30 Vi synger julen ind Metodistkirken: Frederikshavn: Kl. 10.30 Mikkel Bræstrup Strandby: Kl. 16.00 C. & J. Thaarup. Wesley Chapel singers, børnekoret, luciaoptog, gospelkoret Chosen medvirker