EMNER

Gudstjenester

Søndag 6. april: Abildgård: Kl. 10.30 Laumann Bangsbostrand: Kl. 10.30 A.M.B. Christensen Konfirmandhuset: Kl. 9.00 A.M.B. Christensen Elling: Ingen Flade Ingen Fladstrand Ingen Frederikshavn: Kl. 10.00 Frederikshavn Sygehus: Kl. 9.00 Birgitte Laumann Gærum Kl. 9.00 E.C. Thaysen Jerup: Kl. 9.00 Rasmussen Kvissel: Kl. 10.30 Strandby: Rasmussen Aasted: Kl. 9.00 Skærum: Ingen Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige: Kl. 10.15 Katolsk Kirke: Kl. 10.00 Baptistkirken: Frederikshavn: Kl. 10.30 Kai Mortensen Skagen: Kl. 19.30 Kai Mortensen Metodistkirken: Strandby: Kl. 10.00 Thaarup.