Gudumholm Skole styrker psykisk arbejdsmiljø

GUDUMHOLM:Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Er du tryg i dit arbejde uden frygt for arbejdsløshed eller forflyttelse? Har du tilstrækkelig indflydelse i jobbet. og fungerer du godt med ledelsen og kolleger? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som først på året belyste det psykiske arbejdsmiljø på Gudumholm Skole. 26 medarbejdere fik et spørgeskema med i alt 44 spørgsmål. Spørgsmålene handlede om emner som: Krav i arbejdet, Indflydelse, Ledelse, Utryghed, Job-tilfredshed, Helbred og Psykisk velvære samt Livskraft. Spørgeskemaet var udviklet af Arbejdstilsynet, og undersøgelsen foregik anonymt. Undersøgelsen ligger nu klar, og den viser, at Gudumholm Skoles psykiske arbejdsmiljø ligger på landsgennemsnittet. Men gennemsnittet spænder over stor bredde. Undersøgelsen viser nemlig, at medarbejderne ved skolen groft sagt kan opdeles i følgende fire grupper: Seks medarbejdere giver udtryk for at de i høj grad trives: På langt de fleste områder er de meget tilfredse med deres psykiske arbejdsmiljø Fire medarbejdere ligger ca. på gennemsnittet. Syv medarbejdere fortæller gennem deres svar på spørgsmålene, at de på nogle områder oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Ni medarbejdere valgte at undlade at udfylde spørgeskemaet og indgår derfor ikke i undersøgelsen - Vi er i fuld gang med at følge op, og gennem vores årlige personaleudviklingssamtaler drøfter vi psykisk arbejdsmiljø med den enkelte medarbejder, forklarer skolens leder Carsten Otte. Det var skolens udvalg for medindflydelse (Med-udvalget), som satte undersøgelsen i gang. I udvalget deltager såvel repræsentanter for medarbejderne som for ledelsen. Det er Med-udvalget, som nu står for at tage initiativer til evt. ændringer i arbejdsmiljøet. - Vi har alle et fælles ansvar for, at alle vores kolleger trives. Derfor drøfter vi nu, hvordan vi kan medvirke til, at mange flere af vores medarbejdere kommer til at trives i deres arbejde, fortæller sikkerhedsrepræsentant Per Tejsner. - Vi håber, at vores indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø vil give gode resultater. Når vore medarbejdere trives på skolen, er de klar til at indgå i et optimalt samarbejde med børn og forældre om at undervise og passe børnene, slutter Carsten Otte og Per Tejsner.