EMNER

Gug-Gistrup har fundet kandidat

Socialdemokraternes Aalborg Østkreds har siden Anna Kirsten Olesen blev valgt som formand for LO Aalborg søgt efter hendes afløser som folketingskandidat.

Til vestre den nyvalgte folketingskandidat for Socialdemokraterne Gug-Gistrup, Mariann Nielsen, som får overrakt blomster af foreningens formand Gitte Petersen.

Til vestre den nyvalgte folketingskandidat for Socialdemokraterne Gug-Gistrup, Mariann Nielsen, som får overrakt blomster af foreningens formand Gitte Petersen.

På en af kredsens fire vælgerforeninger, Socialdemokraterne Gug-Gistrups netop afholdte generalforsamling, er man kommet lidt nærmere en kandidat. På generalforsamlingen valgte man at indstille Mariann Nielsen, der er 51 år og formand for 3F’s offentlige gruppe i Aalborg. Hun er tidligere formand for Kvindeligt Arbejderforbund i Aalborg. - Vi har nu valgt Mariann Nielsen, og hun vil fra Socialdemokraterne Gug-Gistrup blive indstillet til kredsen. Vi håber samtidigt, at de øvrige tre foreninger Vejgaard, Aalborg Øst og Aalborg Centrum vil se positivt på indstillingen, siger næstformand i Gug-Gistrup vælgerforeningen, John Markussen. Det bliver på Aalborg Østkredsens repræsentantskabsmøde, som afholdes 15. februar, at kredsens endelige kandidat skal vælges. Er flere indstillet, vil en urafstemning blandt kredsens medlemmer bestemme Aalborg Østkredsens nye kandidatur til folketinget.