EMNER

Gug vil tale med én tunge

Borgerforening vil samarbejde med grundejerforeninger

Bruno Schnoor og hans bestyrelse fra Gug Borgerforening vil nu søge samarbejde med områdets mange grundejerforeninger for at kunne præsentere kommunen for en fælles holdning fra hele området.

Bruno Schnoor og hans bestyrelse fra Gug Borgerforening vil nu søge samarbejde med områdets mange grundejerforeninger for at kunne præsentere kommunen for en fælles holdning fra hele området.

Et af resultaterne ved generalforsamlingen i Gug Borgerforening blev, at foreningen nu vil søge at få et samarbejde med områdets mange grundejerforeninger. Formand Bruno Schnoor udtrykte det sådan i sin beretning: - Det er generelt, at hver grundejerforening naturligt nok arbejde for sit område. Dette medfører bare tit, at problemerne blot flyttes over til naboen. Bestyrelsen finder det ikke gavnligt for bydelen, at der tales med så mange tunger. Det udnyttes af politikere og forvaltning til at "sylte" sager eller som undskyldning for ikke at indfri løfter. Den konkrete årsag til ønsket om samarbejde med grundejerforeningerne er den ikke-eksisterende vejforbindelse fra Gug til området omkring Gigantium og den kommende svømmehal. For selvom afstanden til svømmehallen er kort i fugleflugtslinie vil mange Gug-borgere have kortere køretid til Haraldslund i Vestbyen, og borgerforeningen mener, at Gug bliver hægtet af den intensive udvikling af Aalborg Øst. - Vi har påpeget over for kommunen, at trafikken i stedet for ad en forlængelse af Byplanvej nu går via Solvangen, Th. V. Gardes Vej, Mylius Erichsens Vej, Scorebysundvej og Egensevej til gene for beboerne langs disse veje og endda forbi en skole og en boldklub, hvor mange børn færdes, også om aftenen, siger Bruno Schnoor. Men ønsket om forlængelse af Byplanvej til Aalborg Øst er blevet afvist af kommunen med den begrundelse, at bydelen ikke ønsker denne forbindelse, og den holdning er kommet til kraftigt udtryk ved et borgermøde. - Det er ikke korrekt. Den tidligere rådmand Paul Wrobel holdt et møde med nogle beboere fra stikvejene langs Byplanvej og blev tilsyneladende så forskrækket over tonen, at han lovede, at planerne om at forlænge Byplanvej for evigt ville blive lagt i skuffen. Det skal understreges, at borgerforeningen ikke havde kendskab til dette møde, før det var afholdt. De gode borgere fra disse facadefrie veje påtog sig på hele bydelens vegne at eksportere trafikken til andre dele af Gug, bl. a. til de nævnte veje, der ikke er facadefrie, siger Bruno Schnoor. Også problemerne med åbningen af Zeusvej, cykelforbindelsentil Aalborg centrum, manglende cykelstier på både Landlystvej og Gugvej/Vissevej og de ufrugtbare forsøg på at skaffe et Idræts- Kultur- og Foreningshus til området blev drøftet, og vil også indgå i foreningens arbejde det kommende år. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Bruno Schnoor som formand, Jens Peter Brix Pedersen som næstformand, Villy Jellesen som kasserer, Niels Selling som sekretær og endelig Børge Frederiksen som menigt medlem af bestyrelsen.