Hospitaler

Guld kan også købes for dyrt

Den nye sygehusstruktur i Region Nordjylland vil snart se dagens lys. I maj vil regionspolitikerne så dele røde kort ud til nogle mindre sygehuse. Dette er åbenlyst for enhver.

Fremtiden vil vise, om disse ”huse” så kan bruges i en anden sammenhæng, f.eks. genoptræning, pleje osv. Men uanset hvad bør det accepteres/erkendes, at sygehusvæsenet - som vi har kendt til til dato - er overhalet indenom. Dette er ej til diskussion! I disse opbrudstider, som har kørt nogle år efterhånden, tænker jeg ofte på, da Hobrovejens Skole i Aalborg skulle afvikles som skole. Med et ramaskrig af den anden verden til følge. Selv garvede lærere, som havde været ansatte der i en menneskealder, blev tilbudt psykologhjælp! Denne lukning var altså en katastrofe, måske mestfor lærerstaben. Alle overlevede - mig bekendt - og eleverne kom på andre skoler. Min egen børn ligeså, og alt dette var hurtigt glemt. Da så også posthuset i ”Skipperen” for år tilbage lukkede, var folk rigtigt oppe at vende. Nu var det altså bare for meget! Sådan har der de senere år været forskellige tiltag, som altså er et nødvendigt onde indimellem for netop slankning af det offentlige rum. Man kan naturligvis vende og dreje det altsammen: Er det nu også rimeligt med alle disse lukninger? Men hvis man vil bevare kvalitet og samtidig holde udgifterne på et fornuftigt niveau, er man altså ofte nødt til at være kort i mælet! Så erkendes skal det, at disse moderne tider har masser af omkostninger, derom ingen tvivl, men det er forhåbentlig - på sigt - flest plusser i forbindelse med disse nanøvrer. Når vi så tænker på den nye sygehusstruktur, som er en kendsgerning meget snart, vil denne forandring automatisk få folk op af stolene. Måske forståeligt? Jeg har for nylig haft et indlæg i disse spalter vedr. den nye sygehusstruktur og gjort det klartm at f.eks. for Sygehus Himmerlands vedkommende bør der bygges et nyt sygehus ”det rigtige sted”. Alt andet vil være lappeløsninger og ej langsigtet. De små sygehuse kæmper hver især deres kamp for netop at overleve. Forståeligt, måske et stykke ad vejen - og så endda! Hvis man tænker fornuftigt, altså hvad bekommer Region Nordjyllands patienter bedst, så bør man uanset analyser, test osv. skære klart igennem og sige: På hvilken måde får borgerne mest for skattekronerne? Og her er det vigtigt at erindre om, at afregning i antal kroner er målt ud fra effektiviteten her. Og om der så evt. er et par kilometer mere at køre, for at få den rette behandling, er ganske underordnet. Ligeledes kan man sige, om patienternes tilfredshed, især på de små sygehuse, at disse test ej er brugelige. Hvis disse test/udsagn blev lagt til grun for en evt. lukning/overlevelse, skulle de små sygehuse køre videre og de større nedlægges; sådan spiller klaveret ikke! Disse test er ofte manipulerende, og de små sygehuse bruger megen tid på disse test. Ja, hvorfor mon? Tilfredsheden blandt patienterne og de ansatte på de større sygehuse er noget, man er meget opmærksom på i disse tider, så store resultater her er snart en kendsgerning. Den store patienttilfredshed på de små sygehuse er naturligvis ”guf” for medarbejderne, men alt dette er ej lig med høj kvalitet og effektiviteten i top? Hvad effektivitet - mangel på samme - angår, ligger Farsø Sygehus på en klar sidsteplads. Trods det, at man her de senere år har effektiviseret osv. osv. for at højne niveauer. Trods disse tiltag er effektiviteten d.d. blot ca. 80 pct. af gennemsnittet, og dette er vist ej noget at skrive om. Få år tilbage var dette sygehus også nær lukning. Mange af de ansatte er folk godt oppe i årene, som har arbejdet her altid, så rekruttering af personale fremover vil blive et kæmpeproblem p.g.a. usikkerheden omkring dette hus, som uanset rødt kort eller ej fortsat vil køre på lånt tid. Geografien taler simpelthen dette hus imod. Christian Bach Iversen (fhv. amtsrådsmedlem) udtaler 28.2.: ”Så stop dog den centralismemani”: ”Farsø Sygehus markerer sig som det sygehus i hele landet, som scorer allerhøjest i patienternes vurdering. Det kan Farsø, og det kan Region Nordjylland være stolt af. Et sådan nedlægger man da ikke”. Blot at tilføje, hr. Iversen: Optimisme/følelser for éns eget er helt fint, men egoisme og populisme, dét kan alle gennemskue. Sidst men ikke mindst: Guld kan også købes for dyrt. [ Steve Thomsen, Ternevej 2, Aalborg, er formand for Fremskridtpartiet i Aalborg og medlem af hovedbestyrelsen.