Natur

- Guld og grønne skove

Man kan ikke love guld og grønne skove, hvis man ikke har styr på finansieringen.

Med den økonomiske situation, der desværre hersker nu, er det med faren for at miste job og heraf følgende arbejdsløshed, et meget forståeligt og væsentlig punkt for mange familiers økonomi, at de derfor også fremover skal kunne forvente en forsat forsvarlig økonomisk ledelse af kommunen. Man kan ikke love guld og grønne skove, hvis man ikke har styr på finansieringen. Fra min side er det derfor også magtpåliggende, at borgerne i Jammerbugt ved, hvad de har, og hvad de kan forvente fremover. I oplægget til budget 2010, er der bl.a. en tilførsel til driften på 100.000.000,- kr. udover den normale fremskrivning af løn m.v. Dette vil betyde, at kommunen også i 2010 kan opretholde og forbedre det nuværende serviceniveau, men desværre, uden en skattestigning vil der med denne tilførsel ikke være penge til et forsvarligt anlægsbudget. Dette kan også kort siges således: Der skal være overskud på driften for, at kunne bruge midler på anlæg! Når man ser på kommunens regnskab for 2008, udviser dette et overskud. Der er første gang i kommunes historie, at der er overskud, dette er dog ikke stort nok endnu! Ser man så på indeværende Budget 2009, er der her også et overskud. Det viser de seneste budgetopfølgninger på trods af en kraftig stigning i driftsudgifterne på specialområderne. Venstre har, som det fremgår af valgprogrammet, et ønske om at bruge 70.000.000,- kr. om året på anlægssiden. Dette ser jeg som et forsvarligt oplæg, for med dette og sammenholdt med tilførslen på driften, så vil vi også fremover kunne have en sund økonomi og en økonomisk handlefrihed, der fortsat gør Jammerbugt Kommune til et godt sted at bo og bosætte sig med alle de nødvendige muligheder for erhverv, turisme, unge og gamle. Dette er ikke at love guld og grønne skove - det er fortsat godt håndværk med blik for fremtiden.