Guld til Portlands grønne regnskab

Cementfabrikkens miljørapporter valgt som årets bedste

AALBORG:Cementkoncernen Aalborg Portland modtog i går diplom på, at rapporterne om virksomhedens initiativer på miljøområdet er af bemærkelsesværdig høj kvalitet. Bag tildelingen står en bedømmelseskomité nedsat af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Dagbladet Børsen. Ifølge komitéen er Aalborg Portlands miljøredegørelse og grønne regnskab for 2002 årets bedste fra de danske erhvervsvirksomheder. I forbindelse med sin vurdering lagde komitéen vægt på, at cementvirksomheden gennem en årrække har udarbejdet en miljøredegørelse og et grønt regnskab. På den baggrund rummer rapporten for 2002 en lang række af historiske data og sammenligningstal flere år tilbage. Komiéen siger desuden om rapporten, at den er meget velstruktureret rapport, og at den præsenterer et bredt billede af de væsentligste miljøforhold hos Aalborg Portland A/S. De mange og velvalgte indikatorer er præsenteret i gode forklarende figurer og i øvrigt præsenteret i en opsummerende dataopgørelse. Især fremhæves rapportens oversigt over opfyldelse af mål, som er illustreret med ”smiley’s”, hvilket betegnes som en nem og lettilgængelig måde at gøre rede for virksomhedens optræden på miljøområdet. Administrerende direktør Søren Vinther og miljøchef Preben Andreasen fik overrakt diplomet af formanden for Folketingets Erhvervsudvalg Rikke Hvilshøj (V) og statsautoriseret revisor Carsten Høj Hansen. Det foregik i forbindelse med en konference om ikke-finansielle regnskabsformer. - Anerkendelsen har stor pr-værdi for Aalborg Portland, både internt og i forhold til omverdenen. Den betyder, at det store arbejde Aalborg Portlands medarbejdere gør i det daglige med at producere med et minimum af miljøbelastning, energiforbrug og i det bedst mulige arbejdsmiljø bliver gjort synlig og kendt, både nationalt og internationalt, siger cementfabrikkens miljøchef. Med den danske udmærkelse går Portlands miljørapportering videre til internationale konkurrence, Den Europæiske Prisuddeling (ESRA).