Danmark

Guldæg?

Karsten Lauritzen opremser i sit svar (23.3.) på Ane Halsbo-Larsens indlæg (15.3.) alle de liberale guldæg, den danske befolkning er blevet begavet med, under overskriften "Falsk klagesang"

Jeg vil ikke afvise, at Karsten Lauritzen selv tror på de bagvedliggende teorier, som Anders Fogh Rasmussen ville omskrive og sætte i værk, før han skyndsomt forlod det ragnarok, som han havde været med til at skabe. Kære Karsten – Hvordan synes du selv det går? Hvis du mangler grundlag for at svare, kunne du spørge de 16.928 nordjyder, der var ledige ved udgangen af januar 2010. De har ikke mærket nogen positiv effekt af alle de liberale herligheder, og der er i forhold til 2008 blevet 6854 flere ledige. Den liberale ekspansive finanspolitik virker ikke. Skattelettelser i en nedgangstid øger ikke beskæftigelsen nævneværdigt, og da slet ikke, når de gives til dem, der har rigeligt i forvejen. Utryghed skaber ikke et forbrugsboom – det kan dansk detailhandel bekræfte. Den socialdemokratiske ekspansive finanspolitik har en helt anden karakter. Pengene skal bruges på at skabe arbejdspladser direkte i form af offentlige anlægsarbejder, der indeholder mange arbejdstimer. Eksempelvis kunne de mange milliarder været givet ekstraordinært til kommunerne, som kunne have igangsat reparation og vedligeholdelse af veje, fortove, offentlige bygninger og kloakker. Jeg ved godt, at det er hård kost for en liberal fritænker at erkende fejl. Du skulle måske genopfriske din viden om økonomiske sammenhænge.