EMNER

Guldbæksag trækker fortsat ud

Klagenævn venter afgørelse senest til september

GULDBÆK:En stor bunke henvendelser og en kompliceret sag. Sådan forklarer man hos Naturklagenævnet, at det indtil videre har taget et år at behandle den såkaldte Guldbæk-sag uden at kunne sige præcis, hvornår afgørelsen kommer. Det handler om en udstykning på 40.000 kvadratmeter i og ved Guldbæk i store grunde, som kommunen ser som en afrunding af landsbyen, mens en række beboere ser det som en direkte udvidelse ind i et naturområdet med en trediedel af Guldbæks eksisterende areal. Endvidere finder klagerne det meget betænkeligt, at den helhedsplan, som kommunen har fået lavt for at få udstykningen til at passe ind i en større sammenhæng, er finansieret af den lokale grundejer, der får gavn af udstykningen. Støvring Kommune ser ikke selv noget forkert i sagen. Nordjyllands Amt var oprindelig imod planerne, der efterhånden er en del år gamle, men efter at kommunen fik lavet helhedsplanen, har amtet ikke gjort indvendinger. - Det er en stor sag, der skal graves igennem. Derfor venter vi, at det først bliver her i sommermånederne, at vi kommer så langt, at vi kan afslutte den, fortæller Lars Ulrik Wandel, der er Naturklagenævnets behandler af sagen. Nævnet bestemte i efteråret, at klagerne er så væsentlige, at de har opsættende virkning på projektet, der altså først kan gå i gang, hvis flertallet af de politisk udpegede medlemmer giver lov. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke ankes. Herfra kan kun en domstol ændre sagen.