Guldbæksag trækker fortsat ud

Klagenævn venter afgørelse senest til september

EMNER 3. juni 2003 08:00

GULDBÆK: En stor bunke henvendelser og en kompliceret sag. Sådan forklarer man hos Naturklagenævnet, at det indtil videre har taget et år at behandle den såkaldte Guldbæk-sag uden at kunne sige præcis, hvornår afgørelsen kommer. Det handler om en udstykning på 40.000 kvadratmeter i og ved Guldbæk i store grunde, som kommunen ser som en afrunding af landsbyen, mens en række beboere ser det som en direkte udvidelse ind i et naturområdet med en trediedel af Guldbæks eksisterende areal. Endvidere finder klagerne det meget betænkeligt, at den helhedsplan, som kommunen har fået lavt for at få udstykningen til at passe ind i en større sammenhæng, er finansieret af den lokale grundejer, der får gavn af udstykningen. Støvring Kommune ser ikke selv noget forkert i sagen. Nordjyllands Amt var oprindelig imod planerne, der efterhånden er en del år gamle, men efter at kommunen fik lavet helhedsplanen, har amtet ikke gjort indvendinger. - Det er en stor sag, der skal graves igennem. Derfor venter vi, at det først bliver her i sommermånederne, at vi kommer så langt, at vi kan afslutte den, fortæller Lars Ulrik Wandel, der er Naturklagenævnets behandler af sagen. Nævnet bestemte i efteråret, at klagerne er så væsentlige, at de har opsættende virkning på projektet, der altså først kan gå i gang, hvis flertallet af de politisk udpegede medlemmer giver lov. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke ankes. Herfra kan kun en domstol ændre sagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...