Guldbryllup

Karen og Gunnar

Karen og Gunnar

{ Fredag: Karen og Gunnar Bliksted Larsen, Strandvejen 66, Lildstrand. Ægteparret har i alle 50 år boet i Lildstrand. De første seks år boede de i lærer S. Lynges hus. I 1963 købte de deres nuværende hus, som de siden har restaureret og bygget til. Karen med pigenavnet Mosgaard er født på Fjerritslev Hede, hvor forældrene havde et landbrug. Mens Karen Larsen gik i Kæret Skole, begyndte hun som 12-årig at tjene og var flere steder på egnen. Gunnar Larsen er født på Kæret, hvor forældrene havde et landbrug. Som 11-årig begyndte Gunnar at tjene ved landbruget. Efter konfirmationen tjente han under krigen flere steder bl. a. i Riskærgård, Thorup Holme. Karens mor havde i sin sidste tid ophold hos parret i Lildstrand. Derefter var Karen en værdsat hjemmehjælper, men hun måtte gå på pension, da ryggen var slidt op. Gunnars sidste plads ved landbruget var i Lund, hvor han fik præmie for lang og tro tjeneste. Han fiskede derefter ved Lildstrand i godt 20 år. Han var med i Lildstrand Bjergelaug og ansat ved Redningsvæsenet i en halv snes år, indtil det blev nedlagt først i 1970’erne. I ni år var han ansat ved intreprenør Chr. Ørebro. Til sidst, inden han som 60-årig gik på efterløn, var han ansat ved Lild Klitplantage. Karen er 66, Gunnar 77 år. De nyder deres otium og kører gerne en tur og besøger familien. Ægteparret har en datter og fire sønner. Datteren Roma bor på Kæret, sønnerne Henning, Herluf, Renè og Erland i Frøstrup. Desuden har de svigerbørn og 14 børnebørn.