Turisme

Guldbryllup

Vagn og Bir­the Jen­sen, Ho­bro. FOTO: NIELS REI­TER

Vagn og Bir­the Jen­sen, Ho­bro. FOTO: NIELS REI­TER

{ Fredag: Birthe og Vagn Jensen, Ranunkelvej 65 b, Hobro. Birthe og Vagn Jensen har allerede taget forskud på deres runde bryllupsdag - de har for nylig været på guldbryllupsrejse sydpå til Tyskland og Frankrig. De besøgte blandt andet Harzen, hvor de i sin tid blev forlovet. Birthe og Vagn Jensen tiltrådte som bestyrerpar på Gattenborg Camping i Hobro midt i 1970’erne. De passede deres studier på henholdsvis Socialpædagogisk Seminarium og Århus Universitet om vinteren, men de om sommeren stod for driften af campingpladsen. Der hørte bolig til campingpladsen, og her boede de med deres tre børn. Vagn Jensen arbejdede siden som lærer på Hobro Gymnasium og Aalborg Handelsskole, mens Birthe var pædagog på Behandlingshjemmet Hostruphøj i Hobro og på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro. Vagn Jensen var i en årrække leder af Hobro Medborgerhus. Han var aktiv i politik og sad i en periode i byrådet for SF. Som formand for andelsboligforeningen Kirketoften i Hobro vandt han for fire år siden en lang kamp for at få Byggeskadefonden til at anerkende, at den var erstatningspligtig for det byggesjusk, som prægede byggeriet. Da Birthe og Vagn Jensen gik på efterløn, tog de på en tre måneder lang sejltur i det græske øhav sammen med et andet ægtepar, og de holder stadig meget af at rejse. Birthe og Vagn Jensen drager ofte på ture og udflugter med den seniorklub ved Behandlingscentret Østerskoven, som Birthe Jensen er primus motor for. De bowler en gang om ugen og nyder samværet med venner. Guldbrylluppet fejres i selskab med familie og venner.

Forsiden