Nørresundby

Guldbryllup

Tove og Frode

Tove og Frode

Lørdag: Tove og Frode Houbak, Søndervænget 3, Bjergby fejre guldbryllup. Både Tove og Frode er opvokset i Bjergby. Har begge været på højskole samt henholdsvis husholdnings- og landbrugsskole. Efter Frode i 1958 var færdig med sin agronomuddannelse på Landbohøjskolen og Tove samtidig var i huset i København, blev de gift og derefter bosatte de sig i Allingåbro på Djursland, hvor Frode blev ansat som planteavlskonsulent i halvandet år. Herefter flyttede de til Tylstrup med Frodes ansættelse på Statens Forsøgsstation og sluttede med seks års ansættelse hos Tectum i Nørresundby som bygningskonsulent. I 1963 overtog Tove og Frode hans fødehjem Saxtrupgård. Her byggede de ny stald til jerseykøer og grise. Hestekræfterne erstattede de med traktorer og større maskiner. Folkeholdet blev efterhånden formindsket til Tove og Frode sammen med deres to piger. Hjemmet blev udvidet på flere felter bl.a. med landboferie til sommergæster og helårsbeboelse, flere søer blev etableret ved gården og skoven. Udadtil blev mange bestyrelsesposter passet ofte med miljø og naturpleje som baggrund. I 1988 tog Frode initiativ til Forstbotanisk naturpark i Hjørring. Det blev et meget stort planlægningsprojekt og en opgave der i begyndelsen blev løst som beskæftigelses arbejde. En mindesten over, hvor det lille samfund Saxtrup by engang lå nåede at blive rejst og afsløret på matriklen under hyggelige former af herremanden fra Odden Victor Pedersen inden Tove og Frode i år 2000 solgte gården og flyttede ind i huset på Søndervænget. Huset var bygget af Frodes forældre da de i 1963 flyttede fra "Saxtrup". Efter travle arbejdsår, hvor Tove og Frode sammen drev deres mønsterlandbrug, nyder de nu deres otium i hjemmet med den smukke have, studere slægts- og egnshistorie og rejser rundt i verden. Guldbryllupsdagen fejres med familie og gode venner. (Finn har scannet et billede ind)