Aalborg

Guldbryllup

I dag: Signe og Arne Hansen, Rønnebærvej 24, Frøstrup. Ægteparret har boet i Højstrup i 31 år. Signe Hansen er født i Øsløs af forældrene Petra og Kristian Jensen. Hun gik i Øsløs Sdr. Skole. Efter konfirmationen tjente hun flere steder, bl.a. Hundstrup, Vester Vandet og på Ærø. Før giftemålet var hun husbestyrerinde. Arne Hansen er født i Nørre Ballerum af forældrene Anna og Karl Hansen, som havde et landbrug. Familien flyttede til Skovsted, da Arne var otte år og gik der i skole ved lærer Gellertsen. Lidt før konfirmationen tjente han ved landbruget og derefter flere steder bl.a. Skovsted og Hillerslev og i sin fars hjem. Værnepligten aftjente Arne ved flyvevåbnet i Aalborg i 1957-58. Derefter kom han igen i sin gamle plads ved Svend Thorup i Hillerslev. Efter giftermålet blev ægteparret bestyrerpar i Sdr. Fårbæk ved Hans Dige. Efter 10 år i 1969 købte de ejendommen Højstrupvej 34, som de drev dygtigt alsidigt med kvæg, svin og først med heste. De byggede ny lade i 1975, stald i 1983 og købte mere jord. Arne Hansen var i husmandsforeningens bestyrelse både før og efter sammenlægningen til Hannæs Husmandsforening. Tillige var han i bestyrelsen for Vikarforeningen. De første 13 år var Signe Hansen hjemmegående. Derefter blev hun en trofast medarbejder på aldershjemmet Stenhøj i 18 år. Hun fik en diskosprolaps og måtte stoppe. De solgte ejendommen i 2000 og købte huset på Rønnebærvej. Nu som pensionister er de stadig aktive og nyder samvær med andre. Signe spiller kort og går til svømning og spiller petanque. Arne spiller kort og går til bowling. Parret har to sønner og tre døtre. Lene er bosat i Sjørring, Ingrid i Kærup, Lone i Vesløs, John i Højstrup og Kaj i Frøstrup. Desuden har de svigerbørn og 11 børnebørn.