Guldrandet nordjysk bank-aktie

Nordjyske Bank havde hip til banker der trænges om begrebet lokal

EMNER 13. marts 2003 07:00

FREDERIKSHAVN: - Nordjyske Banks aktie er suverænt den bedste bankaktie i det nordjyske område målt over en årrække, og afkastet ligger også over det afkast, der har kunnet opnås ved investering i obligationer. Det fastslog formanden, advokat Hans Jørgen Kaptain, Sæby, onsdag på bankens første generalforsamling siden Egnsbank Nords sammenlægning sidste år med Vendsyssel Bank. Gennem de seneste 10 år har aktionærerne i Nordjyske Bank opnået et gennemsnitligt afkast på 20 pct. om året. Denne udvikling er fortsat i år. Foreløbig med en kursgevinst på 12 pct., blev det påpeget. - Med det vedtagne udbytte på 12 pct. for 2002 bliver der reelt tale også tale om 20 pct. - For I må huske på, at siden sidste års generalforsamling er aktiekapitalen udvidet med 70 pct. ved udstedelse af fondsaktier, og for de af jer, der deltog i emissionen, bliver der således tale om et udbytte på 20 pct. af den aktiekapital I besad forud, understregede Hans Jørgen Kaptain. Bankens forventninger til 2003 er et fortsat højt indtjeningsniveau samtidig med, at de forventede omkostningsgevinster ved sammenlægningen vil slå yderligere igennem. På generalforsamlingen i Frederikshavn, der havde samlet 1150 af bankens godt 16.000 aktionærer, lød der fra formanden også et hip til de mange større pengeinstitutter, der gerne vil markedsføre sig som lokale. - Det gælder både Nordea, som jo egentligt slet ikke er en dansk bank længere, det gælder i mindre grad vor anden store megabank her i landet, Danske Bank, og det gælder flere af de større regionale banker, herunder en i det nordjyske område, sagde Hans Jørgen Kaptain, og fandt trængslen om at bruge begrebet lokal forståelig, i betragtning af lokale pengeinstitutters succes. - Men det stemmer efter vores opfattelse ikke med en bank, som man skal bruge globus eller hele Danmarkskortet for at finde filialplaceringerne på, sagde Hans Jørgen Kaptain.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...