EMNER

Guldrandet nordjysk bank-aktie

Nordjyske Bank havde hip til banker der trænges om begrebet lokal

FREDERIKSHAVN:- Nordjyske Banks aktie er suverænt den bedste bankaktie i det nordjyske område målt over en årrække, og afkastet ligger også over det afkast, der har kunnet opnås ved investering i obligationer. Det fastslog formanden, advokat Hans Jørgen Kaptain, Sæby, onsdag på bankens første generalforsamling siden Egnsbank Nords sammenlægning sidste år med Vendsyssel Bank. Gennem de seneste 10 år har aktionærerne i Nordjyske Bank opnået et gennemsnitligt afkast på 20 pct. om året. Denne udvikling er fortsat i år. Foreløbig med en kursgevinst på 12 pct., blev det påpeget. - Med det vedtagne udbytte på 12 pct. for 2002 bliver der reelt tale også tale om 20 pct. - For I må huske på, at siden sidste års generalforsamling er aktiekapitalen udvidet med 70 pct. ved udstedelse af fondsaktier, og for de af jer, der deltog i emissionen, bliver der således tale om et udbytte på 20 pct. af den aktiekapital I besad forud, understregede Hans Jørgen Kaptain. Bankens forventninger til 2003 er et fortsat højt indtjeningsniveau samtidig med, at de forventede omkostningsgevinster ved sammenlægningen vil slå yderligere igennem. På generalforsamlingen i Frederikshavn, der havde samlet 1150 af bankens godt 16.000 aktionærer, lød der fra formanden også et hip til de mange større pengeinstitutter, der gerne vil markedsføre sig som lokale. - Det gælder både Nordea, som jo egentligt slet ikke er en dansk bank længere, det gælder i mindre grad vor anden store megabank her i landet, Danske Bank, og det gælder flere af de større regionale banker, herunder en i det nordjyske område, sagde Hans Jørgen Kaptain, og fandt trængslen om at bruge begrebet lokal forståelig, i betragtning af lokale pengeinstitutters succes. - Men det stemmer efter vores opfattelse ikke med en bank, som man skal bruge globus eller hele Danmarkskortet for at finde filialplaceringerne på, sagde Hans Jørgen Kaptain.